Leergang Actuarieel Tester

Diploma: certificaat Actuarieel Tester

Studielast: 88 uur contacttijd, 100 uur zelfstudie

Niveau: MBO+ met wiskunde

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Contactpersoon: Jessica Bosch (030-6866155)

 

Bij verzekeraars en pensioenfondsen wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit aan datasystemen en het gebruik hiervan neemt jaarlijks verder toe. De kennis die nodig is voor het goed testen van deze systemen zit met name op het scheidsvlak tussen de vakgebieden actuariaat en ICT. Een actuarieel tester is verantwoordelijk voor het beoordelen en toetsen van actuariële processen in de systemen op juistheid en volledigheid.

 

De digitalisering gaat steeds sneller. Bij verzekeraars en pensioenfondsen bestaat een groeiende behoefte aan specialisten die werkzaam zijn op het scheidsvlak tussen actuariaat en ICT. Als actuarieel tester bent u dé spil tussen de ICT-afdeling en de business en kunt u als geen ander de vertaalslag van systeemeisen naar consequenties in de actuariële werkprocessen en vice versa maken.

 

Inhoud van de leergang

Tijdens de leergang leert u het speelveld kennen en bent u na afronding van de opleiding in staat verzekeringsprocessen en actuariële toepassingen functioneel te beschrijven en hoe deze vervolgens voor ICT- doeleinden verder ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast bent u in staat een actieve rol tijdens het implementatieproces te vervullen met betrekking tot de opzet en ontwikkeling van de testprocedure en testsets en functioneert u als intermediair tussen de gebruikersorganisatie en ICT.

 

Praktische informatie

De opleiding start met twee hele dagen. Vervolgens zijn er colleges van een dagdeel en nog twee hele dagen. De module wordt afgesloten met een hele dag voor samenvatting en examentraining van de module. Op deze laatste lesdag moet ook de de workcase ingeleverd worden.

 

Deze module is opgedeeld in twee delen: een actuarieel deel en een ICT-deel. Het eerste deel bevat vooral veel actuariële theorie waarbij de student leert om diverse actuariele grootheden (bijvoorbeeld premie, koopsom en voorziening) te berekenen. Deze kennis is nodige om het ICT-deel goed te kunnen doen. In het ICT-deel komt de theorie alsook de praktijk van het actuarieel testen aan bod.

 

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding dient u over een MBO werk- en denkniveau te beschikken en heeft u affiniteit met wiskunde en ICT.

 

Vrijstellingen

Heeft u een actuariële opleiding afgerond (bijvoorbeeld Actuarieel Rekenaar) dan is het mogelijk vrijstellingen aan te vragen voor het actuariële gedeelte van de opleiding.

 

Certificaat

Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van het Actuarieel Instituut.

 

Lesrooster

Lesrooster Leergang Actuarieel Tester>>

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de leergang Actuarieel Tester of de In company mogelijkheden contact op met Jessica Bosch op telefoonnummer 030-6866155 of per e-mail jessica.bosch@ag-ai.nl.