Kring Schade

Kring Schade is een kenniskring voor eenieder die graag meedenkt over de inhoudelijke ontwikkeling van het schadeactuariaat. Binnen de kring worden tijdens bijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek en veranderende toepassingen van theorie in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast is de kring een gemotiveerde sparring partner voor het Actuarieel Instituut (AI) bij het samenstellen van het aanbod van PE-bijeenkomsten.

 

Van oudsher heeft Kring Schade nauwe contacten met de internationale ASTIN-sectie van de International Actuarial Association (IAA/AAI).

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.R. Dannenburg AAG (Patrick), voorzitter

Drs. S. Tolk AAG (Sander)

Drs. M. Zwijnenburg AAG (Michiel)

Drs. L.B. Thiers AAG (Leonie)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 95

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Schade? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.

 

Activiteiten

Bijeenkomst Update IFRS 4 fase 2 (27 september 2016)

Dinsdag 27 september 2016 vond de gezamenlijke bijeenkomst van Kring Schade & Kring Zorg plaats met als thema Update IFRS 4 fase 2 (IFRS17). Drs. Patrick Dannenburg AAG, voorzitter Kring Schade, opende de bijeenkomst en introduceerde de sprekers, drs. Sander Tolk AAG en drs. Ernst Visser AAG, van de AG-werkgroep IFRS17.

 

     

 

Het eerste onderwerp van de presentatie was een recap van IFRS 17. De werkgroep vanuit het AG werd voorgesteld, waarna een toelichting op de scope, doelstelling en tijdslijnen van IFRS17 volgde. Vervolgens werd er uitgebreid gesproken over de measurement approach: Building Block Approach vs. Premium Allocation Approach. Ook was er aandacht voor specifieke aandachtspunten voor zowel schade- als zorgverzekeringen en werd de vergelijking met Solvency II gemaakt.

 

Bijeenkomst Blik op de toekomst (22 maart 2016)

Patrick Dannenburg, voorzitter van Kring Schade, opende deze bijeenkomst en introduceerde de sprekers. Op de agenda stonden twee onderwerpen: “Briljante businessmodellen in finance” en “Zoek dekking voor de zelfrijdende auto”.

 

Spreker Jeroen Kemperman ging in op de kenmerken van briljante business modellen. Allereerst werd terug gegaan naar de basis: hoe ontstaan deze modellen en waarom? Organisaties met briljante business modellen worden gestart op basis van een visie om dingen fundamenteel anders doen. Inspirerende business modellen zijn onder andere Google, Efteling, Albert Heijn, LinkedIn en IKEA. Actueel natuurlijk is ook de rol van big data. Kunnen we bijvoorbeeld met de ‘oude principes’ van verzekeren en met nieuwe mogelijkheden als big data onze risico’s beter inschatten?

 

     

 

Het tweede onderdeel werd gepresenteerd door twee jonge actuarissen, Koos Gubbels en Dimphy Hermans. “Zoek dekking voor de zelfrijdende auto” is een casus welke is uitgewerkt tijdens de EMAS. De zelfrijdende auto is momenteel volop in het nieuws. Zo is er de proef met zelfrijdende auto’s op de A2 en heeft de zelfrijdende auto van Google een botsing veroorzaakt. Tijdens deze sessie wordt er gesproken over de overgang van een auto met volledige besturing door de mens naar een auto zonder bestuurder. Ook wordt ingegaan op wat vervolgens de consequenties zijn voor de verzekeringsmarkt.

 

De belangstelling voor deze bijeenkomst was groot, waardoor het maximum aantal deelnemers werd bereikt. De volgende bijeenkomst is dinsdag 27 september 2016, waarin een update wordt gegeven over IFRS 4 fase 2. Noteer deze datum maar alvast in uw agenda!