Kring Leven

Kring Leven brengt actuarissen samen die op het gebied van Leven werkzaam zijn. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele ontwikkeling op het gebied van levensverzekeringen worden gepresenteerd met het doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. N.P.J. Hilhorst AAG (Norbert), voorzitter

Drs. E. Roebersen AAG CFA FRM (Edwin)

Drs. C.C.J. Bastiaansen AAG (John)

Drs. J.E. Born AAG (Jurjen)

J.J. Verbaan AAG CERA (Joke)

 

Activiteiten

Bijeenkomst IFRS 4 phase 2 (dinsdag 11 oktober 2016)

Onder een nieuwe naam (IFRS 17 in plaats van IFRS 4 phase 2) organiseerde Kring Leven een borrel over de nieuwste uitdaging voor verzekeraars op verslaggevingsgebied. IFRS17 zal hoogstwaarschijnlijk een revolutie betekenen op meerdere gebieden binnen de organisatie van een verzekeraar, veel meer dan Solvency II dat doet. Administraties, processen, modellen en rapportages zullen wezenlijk gaan veranderen voor beursgenoteerde verzekeraars en verzekeraars die kiezen om IFRS compliant te zijn. De IASB zal in het voorjaar van 2017 de nieuwe standaard bekend maken en daaraan gekoppeld ook het tijdspad waarin compliance moet worden bereikt.

 

Tijdens de borrel werd ingegaan op de huidige stand van zaken binnen IFRS17 en de concrete uitdagingen waarmee een levensverzekeraar te maken gaat krijgen. Eye opener voor menig toehoorder was dat er drie jaar historische gegevens benodigd zijn om bepaalde parameters te bepalen, dat betekent concreet dat al over 2016 of op zijn laatst over 2017 gegevens moeten worden verzameld. Kortom, nog redelijk onbekend terrein.

 

     

 

De discussie ging met name over de manier waarop de organisatie en daarmee samenhangend ook de actuaris moet veranderen. Is de actuaris in staat om ook bij deze uitdaging het voortouw te nemen en zich niet te laten verdringen door andersoortige financiële professionals? Algemene gedachte was dat de actuaris het best is toegerust om alle complexe voorschriften te duiden en te implementeren, zeker als onderdeel van audit support voor de accountants. Echter, een andere algemene gedachte was dat er nog veel moet gebeuren om de actuaris op het niveau te krijgen dat hij of zij een toonaangevende rol kan spelen op dit terrein.

 

Bijeenkomst Heeft solidariteit een lang leven? (donderdag 16 juni 2016)

Heeft solidariteit een lang leven? Dit was de centrale vraag waar de Kring Leven van 16 juni 2016 om draaide. Tijdens de presentaties van Jan Donselaar (Dazure) en Agnes Joseph (Syntrus Achmea) werd het antwoord steeds duidelijker “Ja, en…”

 

  • Er zijn vele vormen van solidariteit denk aan de bekende dilemma’s zoals man/ vrouw maar ook tussen trouw en ontrouw (trouwe klanten krijgen nooit het “welkomstvoordeel”).
  • Verzekeraars zullen altijd op zoek gaan naar de pareltjes onder de pool van verzekerden. Deze klanten kunnen ze dan “betere” tarieven geven. Door deze trend zal solidariteit steeds minder aanwezig zijn in verzekeringsproducten.
  • Echter bepaalde vormen van solidariteit is vanuit sociaal oogpunt wenselijk (zoals een zorgverzekering voor chronisch zieken).
  • De deep-drive in “Pensioenland” toont aan dat de afgelopen jaren veel is nagedacht over solidariteit binnen een toekomstbestendige pensioensector.
  • Ook hier is het moeilijk om een transparante, eenvoudige manier te vinden om solidariteit inzichtelijk te maken. De pensioendialoog en het resultaat hiervan “Wet verbeterde premieregeling” geven hier (deels) invulling aan.
  • Door het nieuwe wetsvoorstel wordt het mogelijk om te kunnen kiezen voor het delen van bepaalde marktrisico’s door onder andere na pensioendatum te kunnen doorbeleggen. Hierdoor hebben mensen meer keuzevrijheid maar is er minder ruimte voor solidariteit.
  • Het stof van de pensioendialoog is nog lang niet neergedaald.
    Kortom: Solidariteit, een leven lang!

 

     

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 120

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Leven? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.