Kring van Gepensioneerde Actuarissen (KvGA)

De Kring van Gepensioneerde Actuarissen (KvGA) is een kring van ge(pre)pensioneerde leden AG en ge(pre)pensioneerde geaffilieerden. Tweemaal per jaar wordt in het Johan de Witt Huis te Utrecht een bijeenkomst georganiseerd waarvoor sprekers worden uitgenodigd die een update geven over actuele ontwikkelingen in het actuariaat. Zo blijven de leden up-to-date terwijl de contacten met oud-collega’s weer kunnen worden aangehaald.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

S. van Vuure AAG (Simon), voorzitter

H.A. van den Hoogen AAG (Herman)

Drs. J.H.C. Jansen AAG (Jan)

 

Activiteiten

Bijeenkomst De ontwikkeling van het zorgstelsel in Nederland, met een kort uitstapje naar een aantal andere landen (21 november 2016)

Maandag 21 november 2016 kwam De Kring van Gepensioneerde Actuarissen bij elkaar voor haar halfjaarlijkse bijeenkomst. Het onderwerp was ‘De ontwikkeling van het zorgstelsel in Nederland, met een kort uitstapje naar een aantal andere landen’. De presentatie werd gehouden door Enne Osinga AAG. In aansluiting op deze presentatie gaf Wouter de Boer AAG een toelichting bij de dit jaar gepresenteerde prognosetafel AG2016. Lees meer>>

 

Bijeenkomst Het nieuwe pensioenstelsel - De ideale oplossing? (13 juni 2016)

De Kring van Gepensioneerde Actuarissen had op 13 juni 2016 haar tweede bijeenkomst van dit verenigingsjaar. Het onderwerp luidde: Het nieuwe pensioenstelsel - De ideale oplossing? De presentatie werd op uitstekende wijze verzorgd door Jos Berkemeijer. Aan de hand van een groot aantal sheets leidde hij ons van het verleden met het goed functionerende pensioenstelsel, waarbij garantie als motto gold, naar het heden waarin het stelsel volop in discussie is gekomen en waarbij alle deskundigen het over eens zijn dat een gegarandeerd pensioen verleden tijd is en in de toekomst niet meer aan de orde kan zijn.

 

Jos sloot het deel ‘heden’ van de presentatie af met de conclusie dat door pensioenzekerheid als eis op te geven, de kans op een hoger pensioen zekerder wordt. Wat betreft de toekomst ging Jos in op het Wetsvoorstel Verbeterde Premieregeling. Het ontwerp is als volgt aan te duiden: Wetsontwerp verbeterde premieregeling = “Wet variabele pensioenuitkering” + “Wet uitbetaling pensioen in eenheden”.

 

     

 

Dit ontwerp is thans breed in discussie bij de SER met ondersteuning van deskundigen. Er wordt gekeken naar verschillende varianten. In zijn presentatie ging Jos op de verschillende varianten in en gaf aan welke variant thans een duidelijke voorkeur heeft om tot een definitieve vorm te worden uitgewerkt. Het zal nog wel enige tijd duren om het pensioenverleden achter ons te laten en de toekomst te begroeten op basis van een wet, gebaseerd op het hiervoor genoemde ontwerp.

 

Zoals gebruikelijk werd de presentatie afgesloten met de bespreking van een aantal stellingen. Voor de gepensioneerden die de discussies binnen de SER volgen is het aardig te vermelden dat één van de stellingen luidde: “Gepensioneerden zijn beter af met SER- Variant IV (Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling) dan in het huidige stelsel”.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 65

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Gepensioneerde Actuarissen? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.