Kring van Actuarieel Analisten (KAA)

De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met onderwerpen die aansluiten bij de specifieke werkzaamheden van de actuarieel analist. Eén keer per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een activiteit met een informeel/sociaal karakter.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

R. Stals Actuarieel Analist AG MSc (Raymond)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Update Doorbeleggen (8 maart 2017)

In hotel Breukelen was Marcus Haveman AAG voor de tweede keer te gast als spreker bij de periodieke KAA bijeenkomst. Twee jaar geleden was het onderwerp nog een introductie van de conceptwet verbeterde pensioenregeling (in de wandelgangen: doorbeleggen na pensioendatum). Inmiddels is de wet ingegaan en kon er dieper worden ingegaan op dit belangrijke onderwerp in pensioenland.

 
Per 1 september 2016 is het voor deelnemers in een premie- of kapitaalovereenkomst mogelijk om ook na pensioendatum door te beleggen. Hierdoor zijn we af van een vast aankoopmoment op pensioendatum resulterend in een vaste (al dan niet geïndexeerde) uitkering. Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen impact op de uitkeringsfase, maar ook op de opbouwfase. Het is namelijk verplicht voor uitvoerders om per 1 januari 2018 lifecycles aan te bieden die rekening houden met doorbeleggen na de pensioendatum.

 

Marcus begon met een korte terugblik op de marktontwikkelingen. Zo zien we dat iDC door steeds meer partijen wordt geaccepteerd. Maar ook een steeds prominentere rol voor de communicatie en de gedragswetenschap. Dit bracht ons zelfs even bij een uitstapje naar de Utility function.Vervolgens kwamen enkele belangrijke wettelijk onderwerpen aan bod. Zoals de spreidingsduur, uniforme rekenmethodiek (URM), de AFM leidraad en standaard modellen voor het reëel kader. Daarna werd er stilgestaan bij de uitkeringsvariant. Waarbij een hogere startuitkering door mogelijke inkoop van een dalende variant aan de gemiddelde deelnemer wel erg lastig is om uit te leggen.

 

Bijeenkomst APF (20 september 2016)

Uitgaande van het aantal aanmeldingen kan worden geconcludeerd dat het onderwerp Algemeen Pensioen Fonds (APF) voldoende in de belangstellig staat. Of zou het toch door de bbq komen die mede door het goede weer (daar hebben we een abonnement op bij de KAA) uitverkocht was!

 

We werden bijgepraat door drie sprekers van Centraal Beheer te weten Bob Neijenhuis (Business Development manager), Guido van Spellen (actuaris) en Edward Bos (ALM adviseur). De aftrap werd verricht door Bob en door de oplettendheid en interactieve houding van de aanwezige analisten in de zaal werd de inhoud regelmatig kritisch getoetst.

 

Want los van de partijen die het gaan uitvoeren (twee hebben al een vergunning en diverse zitten met smacht te wachten op de DNB) en ook los van de inhoudelijke invulling, knaagt toch een beetje de vraag:  Is zo’n nieuwe APF eigenlijk wel van deze tijd? Is het niet een windowcover over een ms-dos programma plakken? En zoals vanuit de analisten werd gevraagd: er is toch juist een trend naar transparantie, eenvoud en individualisme in pensioenland! Of ook een gehoorde kreet: zijn het niet de verzekeraars die wel heel blij zijn om van hun verzekerde DB portefeuille af te komen met de huidige dure garanties (forse verliezen) en de bijbehorende aanslag op de solvabiliteit?

 

     

 

Terechte vragen, maar één ding staat ook vast: het is een oplossing voor een aantal partijen, er is vraag naar, er zal gebruik van worden gemaakt en de toekomst zal uitwijzen hoe lang deze oplossing stand houdt. Nog nadenkend over de vele (nieuwe) inhoudelijke feiten van zo’n APF werd de bbq geopend. En ditmaal werd het inhoudelijke sausje ingeruild voor die andere sauzen uit de potjes die onlosmakend verbonden zijn met een echte bbq.

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring van Actuarieel Analisten (Magazine De Actuaris, uitgave, 21-1 september 2013)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 175

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarieel Analisten? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.