Kring van Actuarieel Analisten (KAA)

De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met onderwerpen die aansluiten bij de specifieke werkzaamheden van de actuarieel analist. Eén keer per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een activiteit met een informeel/sociaal karakter.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

R. Stals Actuarieel Analist AG (Raymond)

 

Activiteiten

Bijeenkomst APF (20 september 2016)

Uitgaande van het aantal aanmeldingen kan worden geconcludeerd dat het onderwerp Algemeen Pensioen Fonds (APF) voldoende in de belangstellig staat. Of zou het toch door de bbq komen die mede door het goede weer (daar hebben we een abonnement op bij de KAA) uitverkocht was!

 

We werden bijgepraat door drie sprekers van Centraal Beheer te weten Bob Neijenhuis (Business Development manager), Guido van Spellen (actuaris) en Edward Bos (ALM adviseur). De aftrap werd verricht door Bob en door de oplettendheid en interactieve houding van de aanwezige analisten in de zaal werd de inhoud regelmatig kritisch getoetst.

 

Want los van de partijen die het gaan uitvoeren (twee hebben al een vergunning en diverse zitten met smacht te wachten op de DNB) en ook los van de inhoudelijke invulling, knaagt toch een beetje de vraag:  Is zo’n nieuwe APF eigenlijk wel van deze tijd? Is het niet een windowcover over een ms-dos programma plakken? En zoals vanuit de analisten werd gevraagd: er is toch juist een trend naar transparantie, eenvoud en individualisme in pensioenland! Of ook een gehoorde kreet: zijn het niet de verzekeraars die wel heel blij zijn om van hun verzekerde DB portefeuille af te komen met de huidige dure garanties (forse verliezen) en de bijbehorende aanslag op de solvabiliteit?

 

     

 

Terechte vragen, maar één ding staat ook vast: het is een oplossing voor een aantal partijen, er is vraag naar, er zal gebruik van worden gemaakt en de toekomst zal uitwijzen hoe lang deze oplossing stand houdt. Nog nadenkend over de vele (nieuwe) inhoudelijke feiten van zo’n APF werd de bbq geopend. En ditmaal werd het inhoudelijke sausje ingeruild voor die andere sauzen uit de potjes die onlosmakend verbonden zijn met een echte bbq.

 

Bijeenkomst De invoering van Solvency II, belicht vanuit de verzekeraar en vanuit de aandeelhouder (16 maart 2016)

Woensdag 16 maart 2016 waren er weer ruim 50 actuarieel analisten naar het Johan de Witt huis gekomen voor een netwerkbijeenkomst van de KAA. Het  vakinhoudelijk onderdeel ging deze keer over de invoering van Solvency II. Nu we als branche per januari eindelijk voor het echt van start zijn gegaan met Solvency II, is het een mooi moment om daarop terug te blikken.

 

     

 

Daarnaast gaat sinds kort ook de ‘buitenwereld’ zich steeds meer een mening vormen over de Solvency II cijfers van de verzekeraars. Hoe kijkt deze buitenwereld en in het bijzonder de belegger aan tegen de nieuwe cijfers en waar letten ze specifiek op?  Wouter Elshof actuaris bij Milliman behandelde in vogelvlucht nog eens wat kernpunten van Solvency II. Daarna belichtte Nico Inberg, hoofdredacteur van beurswijzer.com, de beleggerskant. Lees meer>>

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring van Actuarieel Analisten (Magazine De Actuaris, uitgave, 21-1 september 2013)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 175

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarieel Analisten? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.