Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE)

Doel en taakstelling

De Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE) beoordeelt in opdracht van het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) van de door leden AG dan wel organisaties aangeboden scholing, op basis van de voor toekenning van PE-punten geldende criteria. Concreet: de commissie bepaalt of een aangemelde activiteit als PE-activiteit kan worden aangemerkt en hoeveel PE-punten daaraan worden toegekend.

 

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur inzake het PE-beleid, inclusief het aanreiken van voorstellen. Daarnaast bevordert zij een  eenduidig beleid, zorgt zij voor transparante communicatie naar de leden en is zij verantwoordelijk voor de procesbewaking inzake het beleid voor Permanente Educatie.

 

Samenstelling

Drs. W.H.J. van Benthem AAG (Hans)

Drs. P.P. Carpay AAG (Pepijn)

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG (Jules)

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem)

ir. R.W.J. de Rijk Actuarieel Analist AG (Rick)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Robert de Vries (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Lotte van Delft AAG