Deelnemen Johan de Witt prijs

Deelnemers

Leden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), geaffilieerden van het AG, studenten aan het Actuarieel Instituut, studenten Bachelor of Science of Master of Science in Actuariële Wetenschappen of aanpalende disciplines, studenten HBO en niet leden werkzaam in het actuariële werkveld (waaronder onder andere stakeholders).

 

De Johan de Witt scriptieprijs

Voor de Johan de Witt scriptieprijs komen in aanmerking wetenschappelijke scripties, geschreven en gepubliceerd in de periode 1 september van een jaar tot met 31 augustus van het daaropvolgende jaar (bijvoorbeeld 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016). De scriptie dient ingeleverd te worden voor of op maandag 12 september 2016, inclusief een samenvatting, het volledig ingevulde deelnameformulier en een kort CV en per e-mail gestuurd te worden aan johandewittprijs@ag-ai.nl o.v.v. “inzending Johan de Witt prijs”. 

 

Begeleiders van ingezonden scripties kunnen gebruik maken van het beoordelingsformulier voor scripties. Het beoordelingsformulier wordt door de jury meegewogen bij het nomineren van scripties voor de Johan de Witt scriptieprijs.

 

De Johan de Witt publicatieprijs

De Johan de Witt publicatieprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur (zijnde geen journalist, redactielid of medewerker van het magazine De Actuaris) van het beste artikel dat gepubliceerd is in het magazine De Actuaris in de periode van een jaargang.