In company - Permanente Educatie voor actuariële professionals

Het bevorderen van een kwalitatief goede beroepsuitoefening is een taak van een beroepsvereniging en een taak van ieder individueel lid. Eén van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening is het aantoonbaar op peil houden van de professionaliteit en deskundigheid, zowel in de diepte als in de breedte.

 

Met een systeem van verplichte Permanente Educatie (PE) binnen een beroepsorganisatie kan aan deze eis worden voldaan. PE-activiteiten zijn gericht op het onderhouden en borgen van bijvoorbeeld de titel. Hiertoe wordt jaarlijks door het Actuarieel Instituut een programma voor actuarissen AG en actuarieel analisten AG aangeboden, welke aansluit op de actualiteiten en de eisen die vandaag de dag worden gesteld aan actuariële professionals.

 

Door deze bijeenkomsten intern te organiseren kunt u als organisatie richting geven aan welke Permanente Educatie uw medewerkers volgen. U kunt de Permanente Educatie bijeenkomsten laten aansluiten bij de visie van uw organisatie en de wensen en de eisen die u stelt aan uw medewerkers.

 

Het Actuarieel Instituut kijkt in overleg met u naar de mogelijkheden, gaat op zoek naar passende docenten, verzorgd het lesmateriaal en vraagt PE-punten aan bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een In company opleiding van het AI, neemt u dan vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, Cliëntmanager opleiding & ontwikkeling, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl.