Kring Zorg

Kring Zorg brengt actuariële professionals samen die op het gebied van zorg werkzaam zijn of interesse hebben in onderwerpen rondom het thema zorg. De kring organiseert bijeenkomsten waarin de rol van het actuariaat binnen de zorg centraal staat en ervaringen, kennis en ideeën worden uitgewisseld.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. A.S. ten Have AAG CERA (Albert), voorzitter

E.J. Bramer (Erwin)

Drs. MSc J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Premiesolidariteit (8 december 2016)

Donderdag 8 december heeft Kring Zorg haar najaarsbijeenkomst gehouden met als onderwerp Premiesolidariteit. De twee sprekers en panellid Joost Clerx (VWS) maakten er samen met de aanwezigen weer een leuke, interessante en interactieve bijeenkomst van.

 

Misja Mikkers (NZa en Universiteit Tilburg) vertelde over een onderzoek dat hij samen met collega’s van de NZa heeft uitgevoerd naar risicosolidariteit en het vrijwillig eigen risico. Uit eerder onderzoek van de NZa bleek dat burgers met een vrijwillig eigen risico lagere zorgkosten hebben en een lagere premie betalen. Dit onderzoek toont aan dat adverse selection door burgers voor verzekeraars loont. Nader onderzoek is vereist om duidelijk te krijgen of dit ook welvaartsverlies tot gevolg heeft.

 

Mikkers noemde de discussie over het zorgstelsel zinloos, omdat overal dezelfde problematiek speelt. En Nederland is qua kosten een middenmoter, maar een topper op toegankelijkheid van de zorg. De risicoverevening is een groot succes door het technische karakter. De verevening moet geen politiek instrument worden want dan gaat het ten onder.

 

Margo Weerts (Verbinden met Zorg) sprak namens de consument/patiënt over premiesolidariteit. Zij benoemde het gevoel van onbehagen bij burgers over de zorg (“het kraakt”), ondanks hoge posities van de Nederlandse zorg in diverse lijstjes. Haar indruk is dat dit onbehagen vooral gecreëerd wordt door de media en niet is gebaseerd op eigen ervaringen. De solidariteit in de zorg staat wel onder druk, met name qua leefstijl, niet tussen gezond-ongezond. Ze deed een oproep om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We moeten meer doen aan preventie en e-health. De contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners moeten gebaseerd worden op uitkomst financiering. Een stelselwijziging is volgens Weerts niet nodig. Ook binnen het huidige stelsel is het mogelijk om goede afspraken te maken. De afsluitende paneldiscussie ging over stellingen met betrekking tot leefstijl en actieve risicoselectie.

 

Bijeenkomst De rol van de zorgverzekeraar en kwaliteit risicoverevening (9 mei 2016)

Maandag 9 mei 2016 was er wederom een bijeenkomst van Kring Zorg, dit keer met het thema De rol van de zorgverzekeraar en kwaliteit risicoverevening. Doelstelling van Kring Zorg is het geven van actuariële verdieping op relevante, maatschappelijke (zorg)thema’s en de professionele mening van actuariële professionals te horen. Met 45 deelnemers en een goede discussie is dit ook tijdens deze bijeenkomst ruimschoots gelukt.

Tijdens de bijeenkomst heeft Pascale Voermans (manager zorginkoop van Menzis)  de actuele ontwikkelingen in het zorginkoopveld belicht. Daarnaast hebben Judith Houtepen, Arno Gabriel en Philip Mokveld van de AG-werkgroep Risicoverevening een nadere toelichting gegeven op de position paper over de risicoverevening. Lees meer>>

 

Presentatie Pascale Voermans

Presentatie AG-werkgroep Risicoverevening

Position paper De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 52

Contact bureau: Gonnie Winters (030-6866310)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Zorg? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.

 

20 december 2016

Albert ten Have is de nieuwe voorzitter van Kring Zorg. Hij volgt Roel Wilms op die, sinds de oprichting van de kring, de functie van voorzitter bekleedde.

 

Roel Wilms (links) en Albert ten Have (rechts)