Actuarieel Analist (AAN)

Vorm: deeltijd

Studielast (aantal ECTS): 180

Voertaal: Nederlands

Start (maand): september

Titel: Bachelor of Science (BSc)

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Accreditatie: NVAO en AG geaccrediteerd

Contactpersoon: Karima Attrach (030-6866158)

 

Utrecht - 20 februari 2018

Door de snel veranderende markt heeft het Actuarieel Instituut (AI) besloten de hbo bachelor Actuarieel Analist (AAN) per studiejaar 2018-2019 om te zetten in een post bachelor opleiding. De opleiding wordt compacter en meer eigentijds.

 

Voor de huidige hbo bachelor Actuarieel Analist (AAN) geldt dat u deze, indien gewenst, gewoon kunt afronden. In het lopende studiejaar 2017-2018 worden de modules nog klassikaal aangeboden. Vanaf september 2018 worden de modules via weblectures aangeboden en behoort een coachsessie met de docent tot de mogelijkheden. Afhankelijk van het aantal studenten dat de module nog moet behalen, bieden we een module eventueel nog klassikaal aan.

 

Mocht u vragen hebben, raadpleeg dan de Q&A op onze website of neem contact op met opleidingscoördinator Karima Attrach (karima.attrach@ag-ai.nl of 030-6866158).

 

Over de opleiding

De NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding tot Actuarieel Analist bestaat uit een propedeutische fase (die leidt tot het diploma Actuarieel Rekenaar) en een postpropedeutische fase (die leidt tot het diploma Actuarieel Analist). 
 
Heeft u de postpropedeutische fase, die 3,5 jaar duurt, met succes doorlopen, dan bent u Actuarieel Analist en beheerst u de meest gebruikte actuariële technieken, heeft u uitgebreide praktijkkennis en beschikt u over adequate vaardigheden op het gebied van mondelinge communicatie en leidinggeven.

 

Beroepsperspectief

Als actuarieel analist kom je in aanraking met strategische en maatschappelijk relevante vraagstukken, in een veelzijdige en financieel interessante carrière. De beroepsperspectieven in dit beroep zijn goed, omdat vanuit verzekeraars, banken en pensioenfondsen voldoende vraag is naar goed opgeleide professionals.

 

Vooropleiding

De vereiste vooropleiding is minimaal HAVO met wiskunde en Engels of een diploma Techniek Levensverzekering (SEFD) met wiskunde en Engels op HAVO-niveau. Voor studenten die losse modules wensen te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de Postdoctorale Beroepsopleiding of van Permanente Educatie, gelden de voor de betreffende modules vastgestelde vooropleidingseisen. Overigens komt u pas in aanmerking voor het diploma Actuarieel Analist als u het diploma Actuarieel Rekenaar in uw bezit heeft.

 

De inhoud van de module AR 2 Wiskunde is voorkennis die verplicht is om te mogen starten met de module AAN 2 Calculus. Indien in het verleden de module AN 0 Inleiding analyse is behaald is dit niet van toepassing.

 

Inhoud

De modules worden gegeven in blokken van 13 weken, met een wekelijkse contacttijd van in principe 3 uur. De opleiding Actuarieel Analist start steeds in september. De leslocatie is Utrecht. De studiebelasting bedraagt 240 ECTS, waarvan 60 ECTS de propedeutische fase (Actuarieel Rekenaar) vormen. Een ECT staat voor 28 uur (inclusief contacttijd).

 

Lesmateriaal

Studenten die zich inschrijven voor een module krijgen toegang tot het lesmateriaal via de groepspagina's. Deze kunnen benaderd worden na inloggen op de homepage. In de groepspagina vindt u de studiehandleiding, presentaties, één proefexamen en eventueel aanvullend lesmateriaal.

 

Modulebeschrijvingen

Klik op de gewenste module voor de modulebeschrijving.

 

Jaar 1
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
AAN 2: Calculus AAN 3: Productverbetering & datamanagement AAN 5: Inleiding Beleggingsmanagement

AAN 1: Inleiding Bedrijfskunde,

Economie & Recht

AAN 4: Actuariële technieken Leven 1 AAN 6: Inleiding externe verslaggeving
Praktijkdeel 10 ECTS (AAN 23)
Jaar 2
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3

AAN 8: Actuariële Technieken

Non Life 1

AAN 10: Lineaire algebra & statistiek AAN 11: Controletechnieken
AAN 7: Risicomanagement & Proces AAN 9: Productbeheer & Recht

AAN 12: Actuariële technieken Leven 2

Praktijkdeel 10 ECTS (AAN 23)
Jaar 3
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
AAN 13: Risico-identificatie AAN 15: Pensioenfondsverslaglegging AAN 18: Risico-advisering

AAN 14: Technisch beleggingsmanagement

AAN 16: Actuariële technieken Non Life 2 AAN 17: Rapportages & verslaglegging verzekeraar
Praktijkdeel 10 ECT (AAN 23)
Jaar 4
Trimester 1    
AAN 19: Productontwikkeling 2 AAN 20: Scriptie  
AAN 21: Scriptieworkshop    

 

Collegerooster

Ga naar het collegerooster Actuarieel Analist (AAN) 2018-2019>>

 

Examenrooster

Ga naar het examenrooster Actuarieel Analist (AAN) 2018-2019>>

 

Vervolgopleiding

Master of Actuarial Analytics (MAA)

 

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Actuarieel Analist

Doordat de opleiding Actuarieel Analist NVAO-geaccrediteerd is, dient het Actuarieel Instituut te voldoen aan diverse wettelijke eisen die gesteld zijn aan de inhoud van het onderwijs en de bijbehorende structuren. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling Actuarieel Analist (OER).