Actuarieel Rekenen

Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor, ben je analytisch sterk en heb je aantoonbaar cijfermatig inzicht? Dan is deze opleiding jou op het lijf geschreven!

 

Diploma Actuarieel Rekenen
Vorm deeltijd
Studielast colleges & zelfstudie
Voertaal Nederlands
Kosten

€ 6.000 voor het volledige traject (inclusief lesmateriaal en het examen dat direct volgt op de module)

Start 23 januari 2018
Lesmoment dinsdagmiddag van 13.30-17.30 uur
Locatie Johan de Witt huis (Utrecht)

Accreditatie

Koninklijk Actuarieel Genootschap
Contactpersoon Jessica Bosch (030-6866155)

 

In de financiële markt (de verzekerings- en pensioensector) wordt Actuarieel Rekenen gezien als de basis voor een succesvolle actuariële carrière.

 

De focus van de opleiding ligt op de beroepskwalificaties en beroepsproducten gekoppeld aan jouw eigen werkomgeving. De opleiding duurt één jaar en het programma bestaat uit vier modules verdeeld over twee semesters van 18 weken. Na het volgen van de opleiding heb je globaal inzicht in de kanstheorie, kun je zelfstandig elementaire actuariële berekeningen maken op het gebied van leven-, pensioen- en schadeverzekeringen én ben je in staat risico’s te kwantificeren door middel van actuariële berekeningen.

 

Actuarieel Rekenen: een complete en compacte beroepsopleiding die de basis legt voor het kunnen maken van actuariële berekeningen.

 

Actuarieel Rekenen in het kort:

 

 • Compacte, éénjarige beroepsopleiding

 • Competentie- en praktijkgericht

 • Colleges op een vaste dag in de week

 • Centraal in Nederland (Utrecht)

 • Samen starten, samen studeren en samen afstuderen

 • Werk en studeren versterken elkaar

 

Doelgroep

Onze opleiding Actuarieel Rekenen is bedoeld voor professionals die binnen het actuariële domein werkzaam zijn en/of zich hier verder in willen ontwikkelen. Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor, ben je analytisch sterk en heb je aantoonbaar cijfermatig inzicht? Dan is deze opleiding jou op het lijf geschreven!

 

Programma

De opleiding bestaat uit vier modules en de colleges zijn gebaseerd op de kerntaken Waarderen en Risicomanagement van de actuarieel professional, te weten:

 

 • Actuarieel Waarderen Leven

 • Actuarieel Waarderen Pensioenen

 • Actuarieel Berekenen van Risico’s

 • Actuarieel Waarderen Non-Life

 

De modules zijn zo geprogrammeerd dat de eerste twee modules (eerste semester) 18 weken beslaan en de derde en vierde module (tweede semester) 18 weken. In het programma is rekening gehouden met schoolvakanties, alleen in de Herfstvakantie gaan de colleges gewoon door.

 

Instroomeisen

De instroomeisen voor de opleiding zijn als volgt:

 

 1. Minimaal afgeronde hbo/wo bacheloropleiding

 2. Wiskundekennis en – vaardigheden minimaal op vwo-niveau - Wiskunde B

 3. Kennis van verzekeringen en pensioenen

 

Voor het aantonen van wiskundekennis zijn de volgende mogelijkheden:

 

 • Het maken en met een voldoende afronden van de Wiskundetoets van het Actuarieel Instituut (De wiskundetoets is eind oktober beschikbaar)

 • Afgeronde module Wiskunde (AR 2) van de opleiding Actuarieel Rekenaar

 • Afgeronde vooropleiding met voldoende wiskundekennis

 

Om de opleiding te kunnen volgen is het belangrijk dat de student over voorkennis beschikt op het gebied van verzekeringen en pensioenen. Dit kan door middel van: 

 

 • Het behalen van wft’s (basis, vermogen, schade particulier & zakelijk)
 • Werkervaring
 • Door kennis te nemen van het materiaal van de module AR 1 Inleiding verzekeringen en pensioenen (op te vragen bij het Actuarieel Instituut)

 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de student zelf. De docenten gaan er bij verzorgen van het onderwijs van uit dat de student deze kennis heeft.

 

Vrijstellingen

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen als u modules heeft afgerond tijdens de opleiding Actuarieel Rekenaar in de periode 2014-2018 (zie onderstaand overzicht).

 

Module Vrijstelling op basis van
Actuarieel Waarderen Leven

Inleiding Waarderen (AR 4) &

Waarderen Leven (AR 6)

Actuarieel Waarderen Pensioenen Waarderen Pensioenen (AR 8)
Actuarieel Berekenen van Risico’s

Inleiding Risicomanagement (AR 3) &

Technisch Risicomanagement v/d Rekenaar (AR 9)

Actuarieel Waarden Non-Life Waarderen Non-Life (AR 10)

 

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling(en), neem dan contact op met Jessica Bosch. Indien je in aanmerking komt voor vrijstelling, zullen de kosten voor het opleidingstraject ook lager liggen.

 

Informatie en inschrijven

Geïnteresseerd in deze opleiding? Neem dan contact op met Jessica Bosch.
 

Vanaf half oktober 2017 is het mogelijk om je in te schrijven voor de opleiding Actuarieel Rekenen via onze website.