Hoorzitting Tweede Kamer inzake evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In het kader van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een advies uitgebracht over (actuarieel juiste) rekenregels bij premieovereenkomsten en conversie. In maart 2018 is de evaluatie van de Wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer>>

Actueel

De Actuaris

 

De Actuaris is het tweemaandelijkse magazine van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

Adverteren in De Actuaris? Neem contact op met Maarten van Meerten (030-6866153) of lees meer over de mogelijkheden.