Publicaties

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) publiceert met enige regelmaat consultation papers, notities, position papers en rapporten. Daarnaast verschijnt zesmaal per verenigingsjaar het magazine De Actuaris en wordt elk verenigingsjaar een jaarverslag gepubliceerd.

 

Een overzicht van de publicaties vindt u in de linkerkolom.