Publicaties AG

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) publiceert met enige regelmaat consultation papers, notities, position papers en rapporten. Daarnaast verschijnt vijfmaal per verenigingsjaar het magazine De Actuaris.

 

Een overzicht van de publicaties vindt u in de linkerkolom.