Actuarieel Rekenen

Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor, ben je analytisch sterk en heb je aantoonbaar cijfermatig inzicht? Dan is deze opleiding jou op het lijf geschreven!

Diploma Actuarieel Rekenen
Vorm Deeltijd
Duur 1 jaar (2 semesters van 18 weken)
Studielast

colleges (4 uur per week) & zelfstudie (ca. 8 uur per week)

70% aanwezigheidsverplichting per module

Voertaal Nederlands
Kosten

€ 6.000 voor het volledige traject (inclusief lesmateriaal en het examen dat direct volgt op de module)

Start 3 september 2019
Lesmoment

Dinsdagmiddag van 13.30-17.30 uur (onder voorbehoud)

Locatie Johan de Witt huis (Utrecht)

Accreditatie

Koninklijk Actuarieel Genootschap
Contactpersoon

Karima Attrach (030-6866158)

 

In de financiële markt (de verzekerings- en pensioensector) wordt de opleiding Actuarieel Rekenen gezien als de basis voor een succesvolle actuariële carrière.

 

De focus van de opleiding ligt op de beroepskwalificaties en beroepsproducten gekoppeld aan jouw eigen werkomgeving. De opleiding duurt één jaar en het programma bestaat uit vier modules verdeeld over twee semesters van 18 weken.

 

Na het volgen van de opleiding heb je globaal inzicht in de kanstheorie, kun je zelfstandig elementaire actuariële berekeningen maken op het gebied van leven-, pensioen- en schadeverzekeringen én ben je in staat risico’s te kwantificeren door middel van actuariële berekeningen.

 

Actuarieel Rekenen: een complete en compacte beroepsopleiding die de basis legt voor het kunnen maken van actuariële berekeningen.

 

Actuarieel Rekenen in het kort:

 

 • Compacte, éénjarige beroepsopleiding

 • Competentie- en praktijkgericht

 • Werk en studeren versterken elkaar

 • Colleges op een vaste dag in de week centraal in Nederland (Utrecht)

 • Samen starten, samen studeren en samen afstuderen

 

Doelgroep

Onze opleiding Actuarieel Rekenen is bedoeld voor professionals die binnen het actuariële domein werkzaam zijn en/of zich hier verder in willen ontwikkelen. Heb jij een afgeronde hbo- of wo-bachelor, ben je analytisch sterk en heb je aantoonbaar cijfermatig inzicht? Dan is deze opleiding jou op het lijf geschreven!

 

Programma

De opleiding bestaat uit vier modules en de colleges zijn gebaseerd op de kerntaken Waarderen en Risicomanagement van de actuarieel professional, te weten:

 

 • Actuarieel Waarderen Leven

 • Actuarieel Waarderen Pensioenen

 • Introductie Risk Management

 • Actuarieel Waarderen Non-Life

 

De modules zijn zo geprogrammeerd dat de eerste twee modules (eerste semester) 18 weken beslaan en de derde en vierde module (tweede semester) 18 weken.

 

Instroomeisen

De instroomeisen voor de opleiding zijn als volgt:

 

Instroomeisen

Aantoonbaar door

Minimaal afgeronde bachelor

 • Diploma

Wiskundekennis en – vaardigheden minimaal op vwo-niveau Wiskunde B

 • Wiskundetoets van het Actuarieel Instituut
 • Afgeronde module Wiskunde (AR 2) van de opleiding Actuarieel Rekenaar
 • Afgeronde vooropleiding met voldoende wiskundekennis

Kennis van verzekeringen en pensioenen*

 • Werkervaring
 • Behaalde Wft’s (basis, vermogen, schade particulier & zakelijk)
 • Door kennis te nemen van het materiaal van de module AR 1 Inleiding verzekeringen en pensioenen (op te vragen bij het Actuarieel Instituut) 
Basiskennis Excel*

 

*De verantwoordelijkheid met betrekking tot deze instroomeisen ligt bij de student zelf. Onze docenten gaan er van uit dat je over de gevraagde kennis beschikt.

 

Vrijstellingen

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen als je modules hebt afgerond tijdens de opleiding Actuarieel Rekenaar in de periode 2014-2018 (zie onderstaand overzicht).

 

Module Vrijstelling op basis van
Actuarieel Waarderen Leven

Inleiding Waarderen (AR 4) &

Waarderen Leven (AR 6)

Actuarieel Waarderen Pensioenen Waarderen Pensioenen (AR 8)
Introductie Risicomanagement

Inleiding Risicomanagement (AR 3) &

Technisch Risicomanagement van de Rekenaar (AR 9)

Actuarieel Waarden Non-Life Waarderen Non-Life (AR 10)

 

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling(en), neem dan contact op met Karima Attrach (030-6866158). Indien je in aanmerking komt voor vrijstelling, dan zijn de kosten voor het opleidingstraject ook lager.

 

Collegerooster

Ga naar het collegerooster Actuarieel Rekenen 2018-2019 

Ga naar het collegerooster Actuarieel Rekenen 2019-2020

 

Informatie

Meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met Karima Attrach (030-6866158).