Algemene opleidingsinformatie CERA

 

De actuariële rol verschuift meer en meer richting risicomanagement. Er zijn weinig cruciale beslissingen waar besturen van verzekeraars en pensioenfondsen niet het advies van een actuaris vragen. In de huidige actuariële opleiding (EMAS) leren studenten tal van nieuwe technieken, methoden en inzichten ten behoeve van deze risicomanagement rol. Om u, als ervaren actuarieel professional, ook up-to-date te houden is de internationaal erkende CERA-opleiding van het Actuarieel Instituut een must.

 

CERA is een initiatief van dertien actuariële beroepsorganisaties uit verschillende werelddelen die gezamenlijk 80% van alle actuarissen in de wereld vertegenwoordigen. Sinds de oprichting van de CERA Global Association in 2009 zijn er inmiddels meer dan 2.000 actuarissen met een CERA-titel.

 

Voor wie?

De opleiding is gericht op actuariële professionals die zich verder willen bekwamen in alle facetten van risicomanagement. De opleiding is ontworpen op basis van de (huidige) eindtermen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) voor actuarissen. De opleiding is ook uitermate interessant voor actuarieel analisten, echter de CERA-titel wordt alleen verleend in combinatie met de AAG-titel.

 

Start met CERA, wordt de sparringpartner bij het inschatten van risico’s!

Het programma biedt u een mix van theorie en praktijk en heeft tot doel handvatten te geven die direct toepasbaar zijn in de praktijk. U wordt bovendien uitgedaagd uw kwantitatieve skills en de kwalitatieve kant van risicomanagement te verenigen. U wordt daardoor een onmisbare sparringpartner als het om het inschatten van risico’s gaat.

 

CERA aan het Actuarieel Instituut betekent:

 

  • Compacte geaccrediteerde opleiding: 15 lesdagen in 7 maanden

  • 90 PE-punten

  • Het volgen van een los blok behoort tot de mogelijkheden

  • Verdieping op de EMAS en op opleiding Actuaris AG

  • Actueel en direct toepasbaar

  • Een evenwichtige mix van theorie en praktijk

  • Internationaal erkende titel

  • Risico’s leren kwantificeren en ERM toepassen voor betere business beslissingen 

 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Duindam op telefoonnummer 030-6866159 of per e-mail esther.duindam@ag-ai.nl.