Johan de Witt prijs

In 2010 werd de Johan de Witt prijs voor beste wetenschappelijke scriptie voor het eerst door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen ter bevordering en stimulering van het publiceren en het doen van onderzoek en/of het stimuleren van de praktische toepassing binnen de actuariële beroepsuitoefening en de actuariële wetenschap. De prijs is ook in het leven geroepen omdat het AG een brug wil slaan naar universiteiten, studenten en aanpalende vakgebieden, om zodoende het vakgebied breder te trekken en zichtbaarder te maken.

 

Naast de scriptieprijs wordt ieder jaar ook een publicatieprijs uitgereikt. Voor deze prijs komen alle gepubliceerde artikelen in de jaargang voorafgaande aan de prijsuitreiking van het magazine De Actuaris in aanmerking.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over de Johan de Witt prijs? Neemt u dan contact op met Maarten van Meerten (030-6866153) of stuur een e-mail naar johandewittprijs@ag-ai.nl.