Lid worden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten.

 

Waarom lid worden van het AG?

  • Zesmaal per jaar magazine De Actuaris
  • Driemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering
  • Participatie in diverse commissies
  • Deelname aan informatieve en interactieve kringbijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van uw beroep
  • Uitwisseling van vakkennis middels bijeenkomsten en via (het besloten deel van) de website
  • Diverse lezingen aangeboden door het AG (o.a. Johan de Witt lezing)
  • Deelname aan het AG Jaarcongres en AG Najaarscongres

 

Lid Actuaris AG

Om als lid Actuaris AG van het AG te worden toegelaten, dient u het diploma Actuaris van het Actuarieel Instituut (AI), het APC-diploma van de Amsterdam Business School of het diploma EMAS van TIAS School for Business and Society en/of het Actuarieel Instituut te hebben behaald. In Nederland werkende leden van buitenlandse zusterverenigingen met welke een toelatingsovereenkomst is gesloten, worden eveneens als lid toegelaten.

 

Lid Actuarieel Analist AG

Om als lid Actuarieel Analist van het AG te worden toegelaten, dient u het diploma Actuarieel Analist van het AI te hebben behaald.

 

Geaffilieerde

Bent u geïnteresseerd in het actuariaat en/of de activiteiten van het AG, maar niet via professie of opleiding verbonden aan de vereniging of het werkgebied? Dan kunt u geaffilieerd lid worden.

 

Studentenlidmaatschap

Om als studentlid van het AG te worden toegelaten, dient onderstaand op uw situatie van toepassing te zijn. U bent een:

 

  • student Actuariële Wetenschappen of Econometrie;
  • student met een vergelijkbare studie.

Downloads

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Koninklijk Actuarieel Genootschap

 

Diploma AEMAS en diploma EMAS: bijlage aanmeldingsformulier lidmaatschap Koninklijk Actuarieel Genootschap betreffende werkervaring

 

Statuten Koninklijk Actuarieel Genootschap

 

Huishoudelijk Reglement Koninklijk Actuarieel Genootschap

 

Toelatingsverzoek

Een verzoek om als lid te worden toegelaten kunt u schriftelijk indienen via het aanmeldingsformulier. Het bestuur van het AG beslist binnen vier weken over uw toelating. De beslissing wordt u vervolgens schriftelijk meegedeeld.

 

Titulatuur

Leden Actuaris van het AG mogen de titel Actuaris AG (afgekort AAG) voeren. Leden Actuarieel Analist van het AG mogen de titel Actuarieel Analist AG voeren (titel voluit te gebruiken).

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gonnie Winters (030-6866310).