De Actuaris: Risico's op het grensvlak van toezichtkaders
Korte beschrijving:

In de afgelopen twee decennia is het makkelijker
geworden om verschillende soorten financiële
dienstverlening onder één dak te huisvesten. De
meeste landen hebben de wetgeving voor scheiding
van bank- en verzekeringsactiviteiten versoepeld. In
Europa zijn deze barrières al in de jaren tachtig
geslecht, in de Verenigde Staten (afschaffing Glass
Steagall Act) en Japan pas in de jaren negentig.
Financiële markten hebben tegelijkertijd een meer
internationaal karakter gekregen. Als gevolg van de
liberalisering en mondialisering is de concurrentie
toegenomen. Deze ontwikkelingen hebben via fusies
en overnames ook tot schaalvergroting en concentratie
geleid. Hierbij zijn ook banken en

verzekeringsmaatschappijen samengegaan. In het
algemeen is er sprake van vervaging van grenzen
tussen sectoren en branches.

Publicatiedatum:21 september 2007
Auteur:Lechkar, M. (Mohamed); Pröpper, M. (Marc)
ISSN: 
Gepubliceerd in:Uitgave 15-01
URL: 
Document: 15-1-PPLechkar&Pröpper.pdf (103,37 KB)
 meer informatie over het downloaden van bestanden
GroepenAlle bezoekers
Onderwerpen
Verzekeren
Internationaal (verzekeringen)
Wet- en regelgeving
DNB