De Actuaris: Krijgen we de pensioenen weer in beweging?
Korte beschrijving:

Onze pensioenen zitten al meer dan 10 jaar muurvast. Toeslagverlening, nodig om de uitkeringen inflatiebestendig te houden, zit er vrijwel niet in. Sommige fondsen hebben de aanspraken en lopende uitkeringen moeten korten. Bij een aantal fondsen dreigt die korting binnenkort opnieuw. Bij gebrek aan langetermijnvisie zijn fondsen gedwongen kortetermijnnoodmaatregelingen toe te passen. Dit terwijl pensioenfondsen juist instellingen zouden moeten zijn met een langetermijndoelstelling.

Publicatiedatum:16 oktober 2019
Auteur:Houben, S. (Servaas) en Ketellapper, R. (Ronald)
ISSN: 
Gepubliceerd in:Uitgave 27-1
URL: 
Document: DA-27-1-art.Ketellapper Houben.pdf (104,04 KB)
 meer informatie over het downloaden van bestanden
Onderwerpen
Pers & Publiciteit
De Actuaris