De Actuaris: Risicoverevening tussen zorgverzekeraars nog niet goed genoeg
Korte beschrijving:

De Zorgverzekeringswet (Zvw) biedt verzekerden de mogelijkheid om jaarlijks te wisselen van zorgpolis. Dit moet verzekeraars aansporen om in te spelen op de wensen van verzekerden, en het liefst op de wensen van alle verzekerden. Dat laatste is echter niet vanzelfsprekend. De Zvw verplicht verzekeraars om per zorgpolis een uniforme premie te hanteren (afgezien van de mogelijkheid om korting te geven voor een vrijwillig eigen risico, collectiviteit en jaarlijkse vooruitbetaling).

Publicatiedatum:23 juni 2021
Auteur:Kleef, R. van (Richard), Vliet, R. van (René) en Osam, M. (Michel)
ISSN: 
Gepubliceerd in:Uitgave 28-5
URL: 
Document: DA-28-5-art-vKleef vVliet Oskam.pdf (63,25 KB)
 meer informatie over het downloaden van bestanden
Onderwerpen
Pers & Publiciteit
De Actuaris