De Actuaris: Heeft COVID-19 gezorgd voor een pandemie scenario uit Solvency II?
Korte beschrijving:

Sinds 2016 bepalen zorgverzekeraars in Nederland de hoogte van hun solvabiliteit op basis van de kapitaalvereisten uit Solvency II. Zij volgen hierbij allen het zogenaamde standaard model, waarin specifieke schokscenario’s zijn voorgeschreven ten einde een kapitaal te bepalen zodanig dat de zorgverzekeraar over een horizon van één jaar nog steeds solvabel is met een zekerheid van 99,5%. Met andere woorden: het kapitaal moet voldoende zijn om zelfs scenario’s die zich in 1 op de 200 jaar voordoen het hoofd te bieden. Een van de voorgeschreven schokscenario’s betreft het rampenrisico, waarin onder andere de impact van een pandemie wordt gekwantificeerd. Nu we in 2020 met COVID-19 daadwerkelijk een pandemie hebben doorgemaakt, biedt dit de gelegenheid om de werkelijkheid naast het modelmatige scenario vanuit Solvency II te leggen.

Publicatiedatum:23 juni 2021
Auteur:Mik, H. de (Hans)
ISSN: 
Gepubliceerd in:Uitgave 28-5
URL: 
Document: DA-28-5-art-deMik.pdf (51,46 KB)
 meer informatie over het downloaden van bestanden
Onderwerpen
Pers & Publiciteit
De Actuaris