Doelgroep
Korte beschrijving:

Professionals uit de verzekeringsindustrie, die echt willen begrijpen waar actuarissen mee bezig zijn en hoe dat relevant voor hun eigen werkzaamheden kan zijn: controllers, accountants, maar ook Investor Relations professionals en beleggers.

 

In verband met de aangescherpte richtlijnen van het RIVM (covid-19), wordt deze leergang via Zoom-Pro verzorgd. Elke bijeenkomst kent dezelfde lesindeling: 50 minuten college/workshop, 10 minuten pauze.

 

Inhoud en doel van de leergang

Startpunt voor deze leergang in 4 dagdelen zijn de actuariële berekeningen van premie en voorziening. Met een inzichtelijk voorbeeld worden de berekeningen toegelicht. Niet zozeer de techniek, maar de gedachtegang achter de actuariële berekeningen staan centraal. Dat geeft de ruimte om de link te leggen met verschillende rapportages (IFRS, Solvency II) en bedrijfsprocessen (risk management, prijsstelling) die ook tot uw domein behoren.

 

Programma

 

6 oktober 2020: Levensverzekeringen

 

 • Polis
 • Sterfte en interest
 • Koopsom en premie
 • Technische voorziening
 • Bronnenanalyse

 

13 oktober 2020: Basis Leven + Solvency II

 

 • Technische voorziening
  • Best Estimate
  • Risk Margin
  • EIOPA curve
 • Sterfteprojecties
 • Vereiste kapitaal

 

3 november 2020: Basis Schade + Solvency II

 

 • Solvency II en schadeverzekering
  • Best Estimate
  • Risk margin
  • Cost of capital
 • Verschil tussen boekwaarde en marktwaarde
 • Pricing schadeverzekeringen (methoden, technieken en valkuilen)

 

10 november 2020: Schadeverzekeringen; premies en technische voorzieningen

 

 • Pricing van schadeverzekeringen (vervolg)
 • Belang van data en marktkennis
 • Uitleg van technische voorzieningen binnen schade
  • Soorten voorzieningen en de logische verbanden hier tussen
  • Vaststelling (onder andere IBNR)
 • Samenhang met ORSA, SCR, SFCR.

 

Docenten 

 • Drs. Pieter Bouwknegt AAG is hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar.  
 • Drs. René Brinksma AAG werkt bij Advancedsimplicity.

 

In company

Deze leergang kan In company ook op maat worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met Harmen van der Panne, business development lead: harmen.vanderpanne@ag-ai.nl.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Agenda item:PE-bijeenkomst: Leergang Basisactuariaat voor financials (online)