Doelgroep
Korte beschrijving:

U bent werkzaam in de actuariële of financiële sector en wilt meer weten over Data Science en de toepassingsmogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Introductie onderwerp/bijeenkomst

Financiële instellingen kunnen met behulp van Data Science steeds meer waarde en informatie halen uit beschikbare data. In zes Masterclasses, verspreid over drie dagen, bieden wij een wetenschappelijk, juridisch en praktisch overzicht van Data Science met een focus op voorbeelden uit de financiële en actuariële praktijk. Deze reeks Masterclasses geeft u handvatten om succesvol aan de slag te gaan met de implementatie van Data Science in uw dagelijkse werk.

 

Doel
Het Actuarieel Instituut, Tilburg University en JADS verzorgen sinds 2018 de masterclasses Data Science, gericht op professionals in de financiële en actuariële sector.

 

Na het volgen van deze reeks Masterclasses heeft u goed inzicht in de bruikbaarheid en functionaliteit van Data Science in de actuariële en financiële sector.

U krijgt:

  • een overzicht van de Data Science technologie met een vertaalslag naar organisaties in de financiële sector
  • een introductie in
    • interactieve data visualisatie
    • in data engineering voor het operationaliseren van datastromen
    • in machine learning
  • inzicht in het juridisch juist verwerken van de beschikbare data (privacyrecht)
  • een overzicht van de valkuilen bij het gebruik van Data Science

 

Pre-masterclass

Wilt u eerst een introductie hebben op hoe Blockchain en andere gedistribueerde databases werken en grip krijgen op de terminologie binnen DataScience? Volg dan op 8 februari de pre-masterclass Blockchain, zoveel meer dan Bitcoin van Prof. dr. Eddy Vaassen RA.

 

Programma Masterclasses Data Science

 

8 april 2021 van 16.00 – 20.00 uur

MC 1: Waarde genereren met Data Science

prof. dr. J.A. (Arjan) van den Born CFA (Tilburg University, JADS).

 

Hoe kunt u als professional profiteren van Data Science & Artificial Intelligence (AI)? Welke verschillende voorbeelden van Data Science & AI toepassingen zijn er en wat betekenen deze voor bepaalde sectoren? Hierbij wordt gekeken naar de kernaspecten van de technologie en worden deze vertaald naar principes voor de organisatie. Ook worden de verschillende volwassenheidsniveaus, die een organisatie doorloopt bij het investeren in AI en Data Science, besproken.

 

22 april 2021 van 16.00u – 20.00 uur

MC 2: Data Visualisatie

prof. dr. Jack van Wijk (Tu Eindhoven).

 

Doel van deze masterclass is om kennis en ervaring op te bouwen met interactieve data visualisatie. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van generieke inzichten in plaats van specifieke, technische skills.  De basisconcepten, ideeën en technieken met betrekking tot data visualisatie worden besproken, met de nadruk op designaspecten en de relatie tussen menselijke perceptie en effectieve visualisatie.

 

20 mei 2021 van 16.00 – 20.00 uur

MC 3: Data Engineering

dr. G.J.Y.J. (Geert) Monsieur (JADS, Fontys International Campus Venlo).

 

Nadat u in masterclass 2 kennis heeft gemaakt met technieken waarmee data gevisualiseerd kan worden, geeft deze masterclass een overzicht van technieken en ontwikkelingen in het domein van data engineering. Dit vakgebied is cruciaal voor het operationaliseren van datastromen, die verwerkt kunnen worden in visualisaties en/of machine learning modellen. In deze masterclass is er onder meer aandacht voor (relationele) databases, architectuur, data piplines, en dataintegratie.

 

3 juni 2021 van 16.00 – 20.00 uur

MC 4: Privacyrecht versus Data Science: vriend of vijand?

mr. I Chu Chao (Chao Legal).

 

Met Data Science is veel data gemoeid, waaronder vaak ook persoonsgegevens. Maar wanneer is data juridisch gezien een ‘persoonsgegeven’ en wanneer is het ‘anoniem’? Met welke privacyregels dient een data scientist dan rekening te houden? In deze masterclass leert u, aan hand van praktijkvoorbeelden, door een ‘privacy-bril’ naar Data Science te kijken.

 

17 juni 2021 van 16.00 – 20.00 uur

MC 5: Machine learning: een introductie

dr. R. (Ramon) van den Akker (Tilburg University, de Volksbank, Actuarieel Instituut).

 

Deze masterclass start met de bespreking van toepassingen in het verzekeringsdomein. Hierna worden de belangrijkste generieke concepten uit de machine learning besproken en ingezoomd op een selectie van specifieke algoritmen. De theorie wordt geïllustreerd middels de bespreking van empirische toepassingen.

 

1 juli 2021 van 16.00 – 20.00 uur (indien on site bij JADS: 14.00 – 17.00 uur)

MC 6: Valkuilen bij het gebruik van Data Science

prof. dr. B.J.M. (Bas) Werker (Tilburg University).

 

Deze masterclass start met de bespreking van de overeenkomsten en verschillen met de statistiek en bespreekt valkuilen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van machine learning en Data Science technieken. Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij het verschil tussen causaliteit en correlatie, het optreden van selectie biases en endogeniteit.

 

Inloggen voor het webinar

De webinars beginnen om 16.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 15.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Agenda item:PE-bijeenkomst: Masterclasses Data Science 2021 (online)