Covid-19 modelleren?
Korte beschrijving:

Covid-19 en de maatregelen daaromheen heeft het afgelopen jaar een grote impact op het maatschappelijk leven gehad. Een aantal actuarissen raakte geïnspireerd en hebben kun kennis ingezet om modellen te maken waarmee het verloop van het virus kan worden begrepen. Tijdens deze Johan de Witt lezing laten zij hun modellen zien.

 

In april 2020 begonnen Kees van Heugten, Servaas Houben en Rob Smit (Crownactuaries, http://www.crownactuaries.eu/) met het maken van wiskundige modellen, waarmee het verloop van het Sars-Cov-2 kan worden gesimuleerd. Het Markov model simuleert het virus op totaal niveau en met het stochastische model kan het karakter van het virus meer op detail worden gesimuleerd, waarbij ook de onzekerheidsmarges worden gekwantificeerd.

 

Vanaf september 2020 is begonnen met prognoses van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames over een periode van 28 dagen. Toen vanaf november 2020 duidelijk werd dat er vaccins beschikbaar zouden komen, die beschermen tegen Covid-19, zijn de modellen geschikt gemaakt om diverse vaccinatiestrategieën door te rekenen. In de presentatie wordt kort ingegaan op de modellen, de resultaten van de prognoses en op de resultaten van de vaccinatiestrategieën.

 

De tweede spreker, Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen), neemt ons mee in R. Covid-19 data voorspellen op basis van tijdreeks analyse. Met behulp van het statistisch pakket van R is ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) een middel om Covid te voorspellen. Het model wordt ook wel het Box-Jenkins model genoemd. Hoe bepaal je een ARIMA-fit? Welke fit is het beste? Hoe genereer je een toekomstverwachting? Wat biedt R aan mogelijkheden?

 

Programma

13.00 - 13.30 uur    Presentatie Kees van Heugten, Servaas Houben, Rob Smit (Crown Actuaries)

13.30 - 14.00 uur    Presentatie Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen)

 

De Johan de Witt lezing wordt aangevraagd voor 1 PE-punt.

Agenda item:AG-bijeenkomst: Johan de Witt lezing - Covid-19 modelleren?