Masterclass Leiderschap: Toegepaste filosofie in één dag

Datum
10-03-2020
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd 09.30 - 16.30 uur | aangevraagd voor 6 PE-punten | Prijs Euro 599Informatie
Doelgroep

Van instrumentele manager naar normatieve bestuurder

 

Nieuw in ons aanbod en daarom tijdelijk voor €599,00 i.p.v. €749,00!

 

Hoe zouden grote filosofen aankijken tegen de uitdagingen en vraagstukken waar u als bestuurder, directeur of manager dagelijks voor staat? En helpt dat inzicht u om die vraagstukken op te lossen? Kan een filosofisch perspectief op het functioneren van uw organisatie of team, bijdragen aan de vorming en uitvoering van de bedrijfsstrategie? Wat kunt u van hen leren over het belang van een gezamenlijk referentiekader dat bijdraagt aan het welzijn van uw mensen en aan de output van de organisatie?

 

Doelgroep

U heeft een functie als manager of bestuurder/directielid (cfo-ceo-cro-cio) bij een financiële instelling zoals een verzekeraar, pensioenfonds/beheerder of bank, of heeft door werkervaring enige senioriteit opgebouwd. Deze masterclass is van meerwaarde wanneer u op zoek bent naar andere perspectieven op uw eigen rol als leidinggevende en op hoe u uw team of organisatie aanstuurt of zou willen aansturen.

 

Doel

U bent verantwoordelijk voor de samenwerking, effectiviteit en de kwaliteit van uw team en/of organisatie. U maakt keuzes, stuurt op resultaat en bewaakt de kernwaarden van de organisatie. De keuzes die u maakt, zijn gebaseerd op de missie, visie en strategie van het bedrijf en daarmee op de normen, waarden en regels die binnen de organisatie gehanteerd worden. Dit referentiekader, of de ‘betekenishorizon’ (Charles Taylor), helpt bij het betekenis geven aan onze acties.

 

Het resultaat van deze masterclass voor u:

 • Inzicht in actuele thema’s uit de toegepaste filosofie;
 • Handvatten om bestuurlijke dilemma’s te herkennen en hanteerbaar te maken;
 • De constructie van een gezamenlijk referentiekader, mensbeeld en zelfbeeld door middel van taal;
 • Zicht op eigen (vaste) overtuigingen en hun veranderbaarheid;
 • Een filosofisch vocabulair dat inspireert en motiveert.

 

Programma

In deze Masterclass Toegepaste filosofie maakt u kennis met filosofen als Charles Taylor, Jacques Lacan en Peter Sloterdijk. Filosofen die een actieve rol spelen bij het vormen van de betekenishorizon en bij het proces van persoonsontwikkeling.

 

09.00 uur      Ontvangst en inschrijving

 

09.30 uur      Blok 1

 • Kennismaking en vaststellen individuele leerdoelen
 • De meerwaarde van filosofie binnen uw organisatie en het belang van een gezamenlijk referentiekader
 • Inleiding in de praktische filosofie en de betekenis daarvan voor bestuur- en organisatievragen.

 

11.00 uur      Pauze

 

11.15 uur      Blok 2

 • Van instrumenteel sturen naar normatief handelen
 • Met welke blik kijk je naar de wereld?
 • Filosofie als activiteit: oefening in filosoferen

 

12.45 uur     Lunchpauze

 

13.00 uur     Blok 3

 • De in- en uitsluitende werking van taal.
 • Sleutelen aan vastgeroeste overtuigingen
 • Toepassing in het werk van morgen.

 

16.30 uur     Einde van de bijeenkomst

 

Spreker

Drs. Sjoerd Slagter is filosoof en als docent verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Daarnaast is hij directeur van het Instituut voor Toegepaste Filosofie en bekleedt hij diverse toezichthoudende- en adviesfuncties. Als oud-voorzitter van de VO-raad heeft hij zich ingezet voor aandacht voor persoonsvorming in het onderwijs.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie