Kring Pensioenen - Moet pensioen met pensioen?

Datum
21-04-2020
Locatie
Breukelen, Van der Valk
Omschrijving

Informatie
Moet pensioen met pensioen?

Tijdens deze bijeenkomst gaan de sprekers nader in op de toekomst van het pensioenstelsel.

 

Roel Mehlkopf zal ingaan op de toekomst van het tweede pijler pensioen vanuit maatschappelijk perspectief. Hij gaat in op de vraag wat de maatschappelijke blik op het concept pensioen betekent als steeds meer mensen de leeftijd 100 bereikt. En als een steeds groter deel van de bevolking 65+ is. Roel belicht dit thema vanuit nationaal én internationaal perspectief. Demografische trends zorgen ervoor dat het concept pensioen wellicht óók met pensioen moet. Of in ieder geval dat het hele concept opnieuw moet worden bezien, om ervoor te zorgen dat miljoenen mensen een actief en bevredigend leven vinden tot op hoge leeftijden, en om armoede onder ouderen tegen te gaan. Roel maakt in zijn presentatie gebruik van videofragmenten van de nieuwe Cardano film van Theo Kocken die in 2020 verschijnt.

 

Wie zorgt voor kaas op de plank?
Frank Janse en Elianne Janssen zullen ingaan op de toekomst van het tweede pijler pensioen vanuit arbeidsvoorwaardelijk perspectief. Zij gaan in op vragen als “Hoe ziet het pensioen van de toekomst eruit, passend bij maatschappelijke en economische trends?“ “Wat is daarbij de rol van de werkgever?” “Wat is er nodig om werknemers meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen?” Daarbij leggen zij een link tussen hun visie en de afspraken uit het principeakkoord pensioenen.

 

Programma

15.00 - 15.30 uur Ontvangst

15.30 - 15.35 uur Opening door Pascal Scheenstra (voorzitter Kring Pensioenen)

15.35 - 16.20 uur Presentatie door Roel Mehlkopf

16.20 - 16.35 uur Pauze

16.35 - 17.20 uur Presentatie door Elianne Janssen en Frank Janse

17.20 - 18.30 uur Afsluiting en borrel

 

Locatie

Van der Valk Hotel Breukelen

Stationsweg 91

3621 LK  Breukelen

 

Dr. Roel Mehlkopf is strategisch adviseur bij Cardano en postdoctoraal onderzoeker bij Tilburg University. Bij Cardano adviseert Roel pensioenfondsen op het vlak van strategisch balansrisicomanagement. Op de universiteit geeft Roel colleges pensioeneconomie en doet onderzoek voor Netspar. Roel werkte eerder bij DNB, SZW en CPB. In zijn tijd bij het ministerie werkte hij voor Jetta Klijnsma aan de uitwerking van de Wet Verbeterde Premieregeling. Roel is afgestudeerd (cum laude) in de financiële econometrie en promoveerde in 2011 aan Tilburg University op een proefschrift over risicodeling binnen pensioenfondsen.

 

Elianne Janssen, Manager Financial Risk Management KPMG Nederland, maakt sinds december 2017 onderdeel uit van de Pensioenadviespraktijk van KPMG. Zij heeft circa 7 jaar ervaring als adviseur in de pensioenbranche. In deze periode heeft zij met name (grote) werkgevers ondersteund bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling; vanaf het vormen van een pensioenvisie en het daarbij opzetten van een eerste ontwerp van de pensioenregeling tot de onderhandelingen met de OR/vakbonden, het offertetraject met pensioenuitvoerders en de uiteindelijke implementatie en communicatie richting werknemers. Verder richt haar expertise zich op de fiscale behandeling van pensioenen.

Naast haar werkzaamheden bij KPMG is Elianne tevens verbonden aan de Universiteit Maastricht waar zij een proefschrift schrijft. Haar onderzoek focust zich op de fiscale maatregelen in de transitiefase van arbeid naar pensioen.

 

Frank Janse, Senior Manager Financial Risk Management, KPMG Nederland, is sinds mei 2019 onderdeel van de pensioenadviespraktijk van KPMG Advisory N.V. Hij heeft circa 12 jaar ervaring als adviseur in de pensioenbranche. In deze periode heeft hij vooral (grote) werkgevers ondersteund bij hun pensioenvraagstukken en pensioenuitdagingen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen of herijken van de pensioenstrategie, het opzetten of wijzigen van de pensioenregeling inclusief instemmingstraject met de OR, het selecteren en evalueren van pensioenuitvoerders en de communicatie richting werknemers. Verder richt zijn expertise zich op de fiscale behandeling van pensioenen en pensioenen in internationaal verband.

 

De bijeenkomst wordt aangevraagd voor 2 PE-punten.