Grip op datakwaliteit in de financi?le sector

Datum
06-02-2020
Locatie
SAS Institute (Huizen)
Omschrijving

Tijd 9.30 - 17.15 uur | Aangevraagd voor 7 PE punten | Prijs Euro 649Informatie
Doelgroep
 • U heeft vanuit uw functie een verantwoordelijkheid t.a.v.  datakwaliteit en bent werkzaam in één van onderstaande of vergelijkbare functies:
 • Actuaris of Actuarieel Analist
 • Bestuurder bij een verzekeraar, pensioenfonds of pensioenuitvoerder
 • Accountant (intern of adviserend)
 • Data Quality Officer
 • Chief Data officer
 • Chief Information Officer
 • Data steward
 • Business Information Manager
 • Beleidsmedewerker

 

 • U heeft senioriteit opgebouwd op het terrein van datakwaliteit binnen het domein van verzekeringen of bent bestuurder met een kennisbehoefte op het gebied van datakwaliteit.

 

Doel                                       

Doel van dit seminar is dat u vanuit uw functie sturing kunt geven aan de wijze waarop processen rondom het beheer van de datakwaliteit wordt vormgegeven. U oefent zich in het vastleggen van een visie op datakwaliteit en -management en leert de juiste vragen te stellen aan uw (management)team om processen in gang te brengen en te monitoren. Het Good Practices document van DNB ligt aan de basis van deze bijeenkomst. Tijdens het seminar krijgt u antwoord op vragen als “Wat is de impact van slechte datakwaliteit?”; “Bent u de juiste functionaris om data-problematiek te verhelpen?”; “Wat is datakwaliteit eigenlijk?”.

 

Programma

Opening door Lotte van Delft - Maas, dagvoorzitter

 

Ronald van de Langenberg

 

Visie op de toekomst van het business model

Verzekeraars leggen steeds meer data vast en kunnen daardoor beter aansluiten op de wensen van klanten, meer producten verkopen en risico’s beter ‘inprijzen’. Verzekeraars die hun operationele dataprocessen efficiënt inrichten zijn de winnaars van de toekomst.

 

Steyn Heskes

 

Machine learning: De voorspellende waarde van data

Machine learning is universeel toepasbaar, maar wordt pas succesvol als de omstandigheden gunstig zijn. Wat kunt u leren van andere sectoren en welke rol kan machine learning vervullen in uw werkzaamheden? Aan de hand van use-cases worden deze vragen gezamenlijk beantwoorden.

 

Netwerklunch

 

Ronald van de Langenberg

 

De toezichthouder en datakwaliteit

DNB heeft guidance gepubliceerd over de beheersing van datakwaliteit van Solvency II-berekeningen en -rapportages. Verzekeraars kunnen het volwassenheidsniveau van de beheersing van datakwaliteit toetsen aan de hand van dit document. Ronald bespreekt de belangrijkste actuele problemen en laat zien hoe de sector vanaf hier voorwaarts kan.

 

Daniël Ritsma

 

De definitie van ‘Datakwaliteit’ vertaald naar de verzekeringspraktijk

Van acceptatie tot en met het jaarverslag: data is wat u produceert. Hoe kunt u datakwaliteit onder de aandacht brengen en inzichtelijk maken voor collega’s en stakeholders, zoals IT of outsourcingspartijen.

 

Rein Mertens

 

Datakwaliteit in het management dashboard

Het verbeteren van datakwaliteit staat al jaren op de agenda’s van verzekeraars, mede ingegeven door regelgeving als Solvency II en IFRS 17.

 

Aan de hand van praktische voorbeelden belicht Rein Mertens het onderwerp vanuit de invalshoek van het gebruik van de gegevens, en de bijbehorende impact:

 • Wat betekenen datakwaliteit-issues voor het gebruik van de gegevens binnen leven, schade, pensioenen?
 • Wat betekenen datakwaliteit-issues voor de rapportage aan de toezichthouder?
 • Wat betekenen datakwaliteit-issues voor het gebruik van de gegevens binnen het Data Science team?

 

Pieter Marres

 

Datakwaliteit in de praktijk

De praktijk leert dat datakwaliteit issues binnen een organisatie zich goed en langdurig onopgemerkt of onbesproken weten te houden. In deze sessie bespreekt Pieter Marres twee praktische voorbeelden, leert u de problematiek sneller te herkennen en kunt u desgewenst morgen al actie ondernemen binnen uw eigen organisatie.

 

Conclusies

 

Netwerkborrel


Sprekers

 1. Ronald van de Langenberg RA, directeur In audit BV
 2. Rein Mertens CDPO, Head of Customer Advisory SAS Platform
 3. drs. Daniël Ritsma, Data Quality Officer at Nationale Nederlanden
 4. Pieter Marres MSc. AAG, Principal Data Analytics at Triple A - Risk Finance
 5. Steyn Heskes MSc., Country Lead bij ML6, Machine Learning experts en o.a. close partner van Google Cloud Platform en in België de snelst groeiende AI organisatie.

 

Dagvoorzitter is drs. Lotte van Delft - Maas AAG CERA, principal & consulting actuaris bij Milliman Benelux.

 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie