Toekomstbestendige strategie op basis van scenario's in de pensioensector

Datum
30-01-2020
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd 15.15 - 21.00 uur | Aangevraagd voor 5 PE punten | Prijs EUR 639Informatie
Doelgroep

Deze workshop is ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders en actuarissen bij pensioenfondsen, -uitvoerders, -verzekeraars en vermogensbeheerders. U heeft of ambieert een rol in de ontwikkeling en/of implementatie van de bedrijfsstrategie.

 

Deze workshop is bij uitstek geschikt om met één of meerdere collega’s te volgen. U kunt dan samen aan de opdrachten werken, waarmee u vorm geeft aan scenario’s die u na afloop verder kunt ontwikkelen.

 

Doel                                       

De pensioensector heeft op tal van terreinen met fundamentele onzekerheden te maken, variërend van flexibilisering en robotisering van de arbeidsmarkt, klimaatrisico’s, pensioenstelsel en rekenrentes tot invoering van een PEPP en nieuwe aanbieders. Die veranderingen moet je niet over je heen laten komen, maar je moet erop voorbereid zijn.

Daarnaast zijn er trends die bepalen welke toegevoegde waarde deelnemers van hun pensioen verwachten en hoe werkgevers ontzorgd willen worden op pensioengebied. Aan het bepalen van strategie worden steeds hogere eisen gesteld. Hoe kunt u daaraan invulling geven?

 

U leert te denken in scenario’s, vanuit strategisch perspectief, maar zeker ook met de vertaalslag naar beleid, randvoorwaarden en de risico’s waar u als bestuurder, beleidsmedewerker/actuaris een standpunt over in zal moeten nemen of advies over moet kunnen geven. Scenario’s zijn geen vrijblijvende exercitie, maar moeten leiden tot een strategisch actieplan.

 

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 

  1. Wat is nut en noodzaak van werken met scenario’s?
  2. Hoe ontwikkelt u scenario’s die relevant zijn voor uw strategie?
  3. Hoe gaat u om met actuele en ter zake doende ontwikkelingen in de markt en samenleving?
  4. Wat moet u juist wel en wat juist niet meenemen in scenario’s?
  5. Op welke wijze definieer je onzekerheden?
  6. Hoe ontwikkel je onderscheidende en intern samenhangende scenario’s?
  7. Wat heb je nodig om een actieplan te ontwikkelen op basis van de scenario’s?

 

Programma

 

15.00 uur      Ontvangst

 

15.15 uur      Opening en introductie

 

15.30 uur      Hoe en waarom van scenarioplanning

 

16.00 uur      Een scenario-raamwerk ontwikkelen

 

17.30 uur      Scenario’s uitwerken

 

18.00 uur      Lichte warme maaltijd

 

18.45 uur      Vervolg scenario’s uitwerken

 

19.45 uur      Van scenario’s naar strategisch actieplan

 

20.45 uur      Korte feedback sessie

 

21.00 uur      Einde programma

 

Sprekers

Drs. Hendrik Jan Kaal is senior strategist bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en daarnaast zelfstandig adviseur strategisch management en docent en publicist op het terrein van scenariodenken en pensioenadvisering.

 

Drs. Jobert Koomans AAG is onder meer werkzaam als strategie adviseur bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en als uitvoerend pensioenfondsbestuurder.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie