Impact van 'Wet Herstel en afwikkeling van verzekeraars'

Datum
26-05-2020
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 09.00 - 13.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE punten | Prijs 479Informatie
Doel

Wordt bekend met de structuur en achtergrond van de wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, en krijg een beeld van welke concrete gevolgen dit voor u, en uw organisatie, zal hebben.

 

Doelgroep

U bent als actuarieel professional werkzaam bij een verzekeraar en in uw rol heeft u contact met DNB of bent u betrokken bij het opstellen van de ORSA.

 

Programma

Het wetsvoorstel, Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en een aantal andere wetten. Het voorstel voorziet in aanpassing, versterking en uitbreiding van het huidige instrumentarium ten aanzien van herstel en afwikkeling van (insolvente) verzekeraars. 

Voor actuarieel professionals is dit wetsvoorstel relevant: ze moeten bijdragen aan de voorbereidende crisisplannen van verzekeraars. Bij een onverhoopte afwikkeling van een verzekeraar gaan ze zeker een rol spelen.

 

De volgende elementen worden behandeld:

 

  • Herstel en afwikkeling tot aan voltooiing van de wet
  • Key attributes Recovery FSB
  • Plaats van de wet
  • Samenhang met Solvency II
  • Inhoudelijke bepalingen in de wet
  • Herstelplannen
  • Afwikkelplannen
  • Waardebepaling bij faillissement

 

Spreker

Drs. Pieter Bouwknegt AAG werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar. Vanuit die rol was hij via het Verbond van Verzekeraars betrokken bij de ontwikkeling van de wet.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie