Miniseminar Pensioencontract en evenwichtigheid beargumenteerd

Datum
21-01-2020
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 14.30 - 17.30u | 3 PE-punten (aangevraagd) | Prijs Euro 175Informatie
Doelgroep

U bent werkzaam bij een pensioenfonds of -verzekeraar, in de functie van bestuurder, actuaris of consultant.

 

Doel

Uit de Staatscourant van 16 december 2019: "Minister Koolmees heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid in artikel 142 van de Pensioenwet. Hij staat pensioenfondsen tijdelijk toe langer over geen minimaal verplicht eigen vermogen te beschikken en om een langere termijn voor herstel naar vereist eigen vermogen te hanteren."

 

Dat veel pensioenfondsbesturen verheugd zijn met dit door minister Koolmees verleende uitstel op korten van pensioenaanspraken, is inmiddels geen verrassing meer. Ook het steeds verder teruglopen van premiedekkingsgraden, heeft de minister voor 2020 niet tot aanvullende maatregelen bewogen.

 

Waar veel pensioenfondsen wellicht neigen naar uitstel van impopulaire maatregelen, is het de actuarieel professional die juist vanuit de cijfers het tegenovergestelde wil. Hoe kunt u pensioenfondsbesturen juist en adequaat adviseren over een evenwichtig besluitvormingsproces bij complexe beleidsbeslissingen zoals premiekorting, wel of niet korten, maar ook het nieuwe pensioencontract?

 

Programma

Ir. Marc Heemskerk AAG geeft inzichten en handvatten hoe u met het ruim gedefinieerde begrip evenwichtigheid (artikel 105 PW) om kunt gaan. Hierbij wordt ook het nieuwe pensioencontract uitgebreid besproken. Daarnaast licht hij toe hoe de bestuursadvisering over beleidsbeslissingen effectiever kan worden ingericht en gaat hij in op de diversiteit van beleidskeuzes.

 

Drs. Benne van Popta geeft een presentatie over de beweegredenen die tot het besluit hebben geleid om in 2020 niet te gaan korten op de pensioenen in de metaalsector en de opbouw voor 2020 in stand te houden met een ongewijzigde premie. Daarnaast deelt hij zijn persoonlijke bespiegelingen over het nieuwe pensioencontract vanuit zijn verschillende functies. De bijeenkomst wordt aan de hand van een aantal stellingen afgesloten met een discussie.

 

Vanaf 14.00 uur              Ontvangst

14.30 uur                       Opening

14.40 uur                       Presentatie Marc Heemskerk

15.40 uur                       Pauze

16.10 uur                       Presentatie Benne van Popta

17.00 uur                       Discussie

17.30 uur                       Borrel

 

Sprekers

 

  • Ir. Marc Heemskerk AAG is pensioenexpert bij Mercer;
  • Drs. Benne van Popta is Bestuursvoorzitter van metaalpensioenfonds PMT en lid van het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel
  • Drs. Corné van Iersel AAG CERA is senior beleidsmedewerker bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap en treedt op als dagvoorzitter.