Themadag Risicomanagement 2020

Datum
22-04-2020
Locatie
Green Village (Nieuwegein)
Omschrijving

Tijd: 13.00 - 17.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs: Euro 325Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals, werkzaam in het risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen, -uitvoerders of banken. Deze themadag is ook interessant voor andere financiële professionals die zich bezig houden met risicomanagement.

 

Net als in 2019 organiseert de commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap i.s.m. het Actuarieel Instituut de Themadag Risicomanagement.

 

Doel

U krijgt een overzicht van actuele thema’s binnen risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Het programma zorgt voor verdere verdieping van uw kennis over risicomanagement in zowel financiële als niet-financiële zin.

 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

v.a. 12.15 uur

Ontvangst met een lunch

 

13.00 uur

Opening door drs. Corné van Iersel AAG CERA, dagvoorzitter

 

13.10 uur

Veranderen voor vertrouwen: betalen, sparen en lenen in het datatijdperk

 

Presentatie verzorgd door Thomas van Galen MSc., senior strateeg bij De Nederlandsche Bank.

 

In de recent verschenen visie van DNB (januari 2020) op bancaire activiteiten, worden actuele trends en toekomstscenario’s beschreven. Welke kansen en bedreigingen zijn er voor traditionele financiële spelers zoals pensioenfondsen en verzekeraars? Nieuwe concurrenten uit de BigTech/FinTech-hoek, vervagende grenzen tussen type instellingen en negatieve rentes; In de zoektocht naar investeringen die goed renderen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars steeds vaker de concurrentie aan met banken op bijvoorbeeld de hypotheekmarkt.

 

13.55 uur

Integratie van Cyber Risk in het ERM framework

 

Presentatie verzorgd door Maarten van Wieren, managing director Cyber Solutions, Innovation, Digital strategy, Business development & Cyber Risk Management bij AON.

 

14.40 uur

Pauze

 

15.10 uur

Break-out 1a

Risicobereidheid, presentatie verzorgd door dr. Vijay Gangadin MBA CRO en door drs. Steven Verschuren AAG, beiden partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

Wat is risicobereidheid? Hoe kunt u risicobereidheid meetbaar maken en op welke wijze concretiseert u risicobereidheid in uw risicomanagementbeleid? Belangrijke vragen waar financieel professionals binnen ERM en toezichthouders middels beleid antwoord op willen geven. In een powersessie van een uur wordt u meegenomen in de ins-en outs van één van de meest strategische elementen van het integraal risicomanagement: de term risicobereidheid oftewel Risk Appetite.

 

Break-out 1b

Actuarial Climate Index, Spreker nog o.v.b.

 

16.10 uur

Programmawissel

 

16.15 uur

Break-out 2a

Illiquiditeit, risico of opportunity?

 

Presentatie verzorgd door Pim van Diepen MSc. AAG, Business Development & Strategic Advice bij Cardano NL

 

Beleggers komen in de zoektocht naar hogere rendementen steeds vaker uit bij alternatieve en illiquide beleggingen. Denk bijvoorbeeld aan private equity, vastgoed en private debt. Hoe moet je hier als balansrisicomanager mee omgaan? Een praktijkcasus van een pensioenfonds, dat in illiquide onderhandse leningen gaat beleggen binnen de matching-portefeuille, wordt hierbij als leidraad genomen.

 

Break-out 2b

Operational Risk scenario's. (onderwerp o.v.b.)

 

17.15 uur Netwerkborrel

 

Informatie over de sprekers

Thomas van Galen (DNB) is senior strateeg en bestudeert marktontwikkelingen en hun impact voor financiële instellingen. Thomas is auteur van meerdere publicaties en geregeld te gast als spreker op conferenties.

 

Pim van Diepen MSc. AAG (Cardano) is verantwoordelijk voor Business Development & Strategic Advice en is strategisch adviseur voor pensioenfondsen en andere type institutionele beleggers. 

 

dr. Vijay Gangadin MBA CRO is founding partner van het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

drs. Steven Verschuren AAG is partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie