Webinar Omgaan met risicomodellen en de onderschatting van staartrisico's

Datum
07-04-2020
Locatie
Webinar
Omschrijving

Tijd 9.30 - 10.30 uur | Aangevraagd voor 1 PE-punt | Prijs Euro 79Informatie
Doelgroep

U bent als actuarieel professional werkzaam bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Dit webinar is ook interessant voor professionals met een adviesfunctie richting bestuur.

 

Doel                                       

Het webinar geeft inzicht in het goed hanteren van modellen en op welke wijze u goed onderbouwde adviezen kunt geven binnen en namens de organisatie waar u werkt. De commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft een paper geschreven over goed modelgebruik. De sprekers gebruiken dit als uitgangspunt voor het webinar.

 

Goed modelgebruik is niet vanzelfsprekend

Steeds vaker wordt afgegaan op uitkomsten van complexe en gedetailleerde simulatiemodellen, ook binnen de wet- en regelgeving. Maar is dit wel een goede ontwikkeling? Zijn soms de vuistregels niet beter? En onderschatten de huidige modellen de staartrisico’s niet te veel?

 

De commissie Pensioenen van het AG heeft onlangs een paper geschreven om aandacht te vragen voor goed modelgebruik. Tijdens het webinar gaat Agnes Joseph in op het paper en gaat zij hierover met u in gesprek om te bezien of de beroepsgroep aanbevelingen voor de sector kan formuleren?

 

Inloggen webinar

U ontvangt een aantal dagen voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom te gebruiken en het Webinar te kunnen volgen.

 

Het webinar begint om 09.30 uur, zorg ervoor dat u op tijd bent ingelogd. Dat kan al vanaf 09.00 uur. Het webinar duurt een uur.

 

Sprekers

Drs. Agnes Joseph AAG is actuaris, data scientist en ALM-adviseur bij Achmea,

Drs. Arjen Hussem AAG is adviseur pensioenfondsen ALM- en premiebeleid bij PGGM en
drs. Robert van Giersbergen AAG CPC is bestuurder bij Personeelspensioenfonds APG.

 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie