Themadag Risicomanagement

Datum
08-09-2020
Locatie
Green Village (Nieuwegein)
Omschrijving

Tijd: 13.15 - 17.15 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs Euro 299Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals, werkzaam in het risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen, -uitvoerders of banken. Deze themadag is ook interessant voor andere financiële professionals die zich bezig houden met risicomanagement.

 

Net als in 2019 organiseert de commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap i.s.m. het Actuarieel Instituut de Themadag Risicomanagement.

 

Doel

U krijgt een overzicht van actuele thema’s binnen risicomanagement bij verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Het programma zorgt voor verdere verdieping van uw kennis over risicomanagement in zowel financiële als niet-financiële zin.

 

Programma

v.a. 13.00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

 

13.15 uur

Opening door drs. Corné van Iersel AAG CERA, dagvoorzitter.

 

13.25 uur

Veranderen voor vertrouwen: betalen, sparen en lenen in het datatijdperk.

 

In de recent verschenen visie van DNB (januari 2020) op bancaire activiteiten, worden actuele trends en toekomstscenario’s beschreven. Welke kansen en bedreigingen zijn er voor traditionele financiële spelers zoals pensioenfondsen en verzekeraars? Nieuwe concurrenten uit de BigTech/FinTech-hoek, vervagende grenzen tussen type instellingen en negatieve rentes; In de zoektocht naar investeringen die goed renderen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars steeds vaker de concurrentie aan met banken op bijvoorbeeld de hypotheekmarkt.

 

Presentatie verzorgd door Thomas van Galen MSc., senior strateeg bij De Nederlandsche Bank.

 

14.10 uur

Integratie van Cyber Risk in het ERM framework.

 

Presentatie verzorgd door Maarten van Wieren, managing director Cyber Solutions, Innovation, Digital strategy, Business development & Cyber Risk Management bij AON.

 

14.55 uur

Pauze.

 

15.25 uur

Break-out 1a: Risicobereidheid.

 

Wat is risicobereidheid? Hoe kunt u risicobereidheid meetbaar maken en op welke wijze concretiseert u risicobereidheid in uw risicomanagementbeleid? Belangrijke vragen waar financieel professionals binnen ERM en toezichthouders middels beleid antwoord op willen geven. In een powersessie van een uur wordt u meegenomen in de ins-en outs van één van de meest strategische elementen van het integraal risicomanagement: de term risicobereidheid oftewel Risk Appetite.

 

Presentatie verzorgd door dr. Vijay Gangadin MBA CRO en door drs. Steven Verschuren AAG, beiden partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

 

Break-out 1b:  Climate risk and the European Actuaries Climate Index (EurACI).

 

De presentatie wordt in het Engels verzorgd, vragen en discussie zijn in het Nederlands.

 

The Board of the AAE established a Working Group (WG) in February 2019 to investigate the feasibility of producing a European Actuaries Climate Index (EurACI).  This presentation serves as a summary of the progress and considerations in developing the index.

 

Presentatie verzorgd door Loudina Erasmus AAG FASSA.

 

16.25 uur

Programmawissel.

 

16.30 uur

Break-out 2a: Illiquiditeit, risico of opportunity?

 

Beleggers komen in de zoektocht naar hogere rendementen steeds vaker uit bij alternatieve en illiquide beleggingen. Denk bijvoorbeeld aan private equity, vastgoed en private debt. Hoe moet je hier als balansrisicomanager mee omgaan? Een praktijkcasus van een pensioenfonds, dat in illiquide onderhandse leningen gaat beleggen binnen de matching-portefeuille, wordt hierbij als leidraad genomen.

 

Presentatie verzorgd door Manon ten Voorde MSc. CFA, Risk Manager bij Cardano Nederland.

 

Break-out 2b: Eigen Risico Beoordeling en IORP II.

 

Hoe wordt de Eigen Risico Beoordeling (ERB) ingevuld volgens de IORP II? Kees behandeld in de presentatie de overeenkomsten en verschillen tussen de ERB en de ORSA uit Solvency II. Daarnaast gaat hij in op de wijze waarop de pensioenfondsen de ERB kunnen implementeren en wat dit betekent voor de processen rondom het risicomanagement en hoe gebruik kan worden gemaakt van bestaande beleidstukken, waaronder de risicobereidheid, het beleggingsbeleid, de stress- en scenariotests etc. Aan de orde komt ook hoe de ERB ingebed kan worden in het risicomanagement en voor het bestuur een waardevolle tool kan worden.

 

Presentatie verzorgd door drs. Kees van Heugten AAG.

 

17.15 uur

Netwerkborrel.

 

Informatie over de sprekers

Thomas van Galen (DNB) is senior strateeg en bestudeert marktontwikkelingen en hun impact voor financiële instellingen. Thomas is auteur van meerdere publicaties en geregeld te gast als spreker op conferenties.

 

Pim van Diepen MSc. AAG (Cardano) is verantwoordelijk voor Business Development & Strategic Advice en is strategisch adviseur voor pensioenfondsen en andere type institutionele beleggers. 

 

dr. Vijay Gangadin MBA CRO is founding partner van het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

Loudina Erasmus AAG FASSA, Aegon. Lid van de AAE Climate index Working Group AAG nominee IAA Climate change task force.

 

drs. Steven Verschuren AAG is partner bij het strategisch adviesbureau AethiQs.

 

drs. Kees van Heugten AAG is zelfstandig actuaris en nu werkzaam voor pensioenfondsen. Kees is bij diverse verzekeraars betrokken geweest bij de ORSA, variërend van het opstellen t/m het meewerken aan de totstandkoming van de ORSA. In 2019 is Kees werkzaam geweest bij de pensioenfondsen ABP en PME vormgeven van de ERB. Met het onderwerp 'ORSA versus ERB' is hij cum laude geslaagd voor de CERA-opleiding.

 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie