Webinar Corona en pensioen: fiscale en juridische consequenties van betalingsonmacht

Datum
11-06-2020
Locatie
Webinar
Omschrijving

Tijd: 9.30 tot 10.30 uur | Aangevraagd voor 1 PE-punt | Prijs Euro 89Informatie
Doelgroep

(Pensioen)juristen, actuarissen, HR-functionarissen, consultants en pensioenadviseurs.

 

Doel                                       

Na het volgen van dit webinar weet u welke mogelijkheden er voor werkgevers zijn om de pensioenregeling aan te passen aan arbeidsverkorting en/of betalingsproblemen, wat de fiscale- en Pensioenwet consequenties zijn en welke mogelijkheden er zijn om na afloop van de coronacrisis eventueel gemiste pensioenopbouw in te halen.

 

Corona, arbeidsduurverkorting en pensioenopbouw

Pensioenopbouw kan bij arbeidsduurverkorting in beginsel worden voortgezet op basis van de situatie vóór de arbeidsduurverkorting. Alleen lost dat mogelijke problemen die werkgevers ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies niet op, bijvoorbeeld vanwege de maatregelen met betrekking tot de huidige Coronapandemie.

 

Pensioenuitvoerders hebben aangegeven coulant te willen zijn, maar moeten ook hun eigen continuïteit en solvabiliteit in de gaten te houden. De Pensioenwet gaat op drie plaatsen in op het in bijzondere omstandigheden aanpassen van de pensioenpremie en/of de pensioenovereenkomst:

 

  1. Het betalingsvoorbehoud van artikel 12.
  2. De eenzijdige wijziging van artikel 19 in verband met zwaarwegende omstandigheden.
  3. De mogelijkheid van artikel 29 voor pensioenverzekeraars om onder voorwaarden de pensioenverzekering premievrij te maken in geval van betalingsachterstand.

 

In deze gevallen zijn er wel (grote) consequenties voor de pensioenopbouw. Fiscaal is het mogelijk de in de crisisperiode gemiste pensioenopbouw naderhand in te halen. Maar daar moet dan wel voldoende geld voor zijn.

 

Tijdens dit webinar analyseert Herman Kappelle hoe de Wet op de loonbelasting 1964 en de Pensioenwet zich op dit punt met elkaar verhouden. De conclusie luidt dat er nauwelijks of geen fiscale barrières zijn. Juridische en financiële des te meer!

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 9.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 9.15 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

 

Spreker

Prof. mr. Herman Kappelle is jurist en fiscaal jurist en sinds 1984 werkzaam in de pensioen- en levensverzekeringsbusiness. Hij is directeur Aegon Adfis en Bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie