Workshop Professionele ethiek voor actuariële professionals (online)

Datum
11-01-2021
Locatie
Omschrijving

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur | Aangevraagd voor 6 PE-punten | Prijs Euro 659Informatie
Doelgroep

De workshop is ontwikkeld voor actuariële professionals werkzaam binnen en buiten de financiële dienstverlening.

 

Hoe sterk is uw ethisch beoordelingsvermogen, wat draagt bij aan een ethische cultuur en uit welke fases bestaat een ethisch beslissingsproces?

 

Doel

Ethisch gedrag heeft veel te maken met zakelijk succes. In de praktijk blijkt echter dat ethische aspecten vaak over het hoofd worden gezien. Als deze aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen.

 

Door het verkennen van ethische concepten in een zakelijke en persoonlijke context worden kennis en handvatten aangereikt die uw ethisch bewustzijn en beoordelingsvermogen versterken en verder ontwikkelen. Aan de hand van actuele wetenschappelijke inzichten en casuïstiek, worden ethische uitgangspunten, risico’s en gedrag in kaart gebracht en vanuit het perspectief van de bedrijfsethiek benaderd. U oefent in het vaststellen en het ondernemen van acties die nodig zijn om met ethische dilemma’s om te gaan.

 

Programma

 

De workshop is uit drie delen opgebouwd.

 

 1. Ethiek in context

 

 • Wat zijn de verschillende ethische posities en waarden?
 • Hoe identificeer je de belangen, verwachtingen en eisen van de verschillende stakeholders?
 • Wat zijn ethische uitdagingen in de dagelijkse praktijk?

 

 1. Ethiek en het individu

 

 • Hoe herken je persoonlijke vooroordelen en welke invloed heeft dit op het ethisch beslissingsproces.
 • Wie hebben binnen de organisatie belangrijke invloed op ethische overtuigingen, motivaties en attitudes?
 • Wat is de invloed van persoonlijke overtuigingen, motivaties en attitudes op de eigen ethische overtuigingen?

 

 1. Ethische praktijken

 

 • De fases van het ethisch beslissingsproces benoemen om ethische issues en acties te initiëren wanneer er sprake is van een ethisch dilemma;
 • Mogelijke bedreigingen herkennen die van invloed kunnen zijn op ethisch gedrag;
 • De belangrijkste overwegingen uitleggen die aan de orde zijn bij het creëren van een ethische cultuur.

 

Docent

dr. Raymond Zaal MBA is o.a. hoogleraar in Financial Ethics aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als onderzoeker verbonden aan Nyenrode Business University.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie