Masterclass Corporate Governance (online)

Datum
26-01-2021
Locatie
Omschrijving

Data en tijden: 26 januari 2021 en 4 februari 2021 van 13.30 tot 17.00 uur 2021 en 2 maart 2021 van 13.30 tot 17.30 uur | Aangevraagd voor 10 PE-punten | Prijs 1.249 EuroInformatie
Doelgroep

U heeft senioriteit in een actuariële, riskmanagement, bestuurlijke of adviesfunctie bij of in opdracht van een verzekeraar. Deze masterclass is ook interessant voor CFO’s/CRO’s en actuarieel functiehouders.

 

Doel

Welke (maatschappelijke) rol ziet u voor de verzekeraar waarvoor u werkzaam bent en vanuit welk verantwoordelijkheidsgevoel acteert u?

 

Vanuit wetenschappelijk en praktisch perspectief krijgt u nieuwe inzichten in en grip op uw governance rol, bezien vanuit de Nederlandse Corporate Governance Code (ook wel code Tabaksblad) en relevante ontwikkelingen vanuit Europese toezichthouders en andere invloedrijke organisaties. U vergroot uw invloed in de verschillende management- en bestuurlijke organen zoals managementboard, executive committee en audit committee. Word een stevige gesprekpartner voor toezichthouder DNB.

 

U ontvangt na het bijwonen van de masterclasses het certificaat Corporate Governance van het Actuarieel Instituut.

 

Programma

Masterclass 1: Regelgeving en ontwikkelingen in taken en verantwoordelijkheden

(26-01-2021, 13.30 tot 17.00u)

 

 • Structuur CG: wat doen de verschillende hoofdrolspelers, waaruit bestaan hun taken en verantwoordelijkheden?
 • Trends en ontwikkelingen
 • Verwachtingen omtrent governance vanuit DNB en andere toezichthouders
 • Governance passend houden bij nieuwe organisatiemodellen
 • Samenwerking met audit committee
 • Relatiemanagement met directie en toezichthouders en raad van commissarissen
 • Visie op moreel gedrag en CSR: wat zijn de drijvende waarden van de verzekeraar en wat betekent dit voor u?

 


 

Masterclass 2: Houding & gedrag 

(04-02-2021, 13.30 tot 17.00u)

 

 • De verschillende rollen; de werkstromen en consultancy op governance staan in deze masterclass centraal. Wie pakt welke rol en wat is de rol van de actuarieel professional?
 • Werkstromen: wie zijn betrokken bij governance en waar zit u binnen deze werkstroom?
 • Wat maakt de actuarieel professional geknipt voor een coördinerende rol binnen governance?
 • Bevindingen inzake houding en gedrag vanuit DNB themaonderzoeken en consultants
 • Hoe spreekt u anderen aan?
 • Uw boodschap over de bühne krijgen: balans in details en hooflijnen
 • Voorkomen van tunnelvisie

 


 

Masterclass 3: Macht en invloed

(02-03-2021, 13.30 tot 18.00u)

 

 • Gebruik van positie en gezag om optimaal invloed uit te oefenen in complexe en conflictvolle situaties
 • Macht, gezag, invloed en conflict
 • Machtsbronnen en beïnvloedingsstijlen
 • Benutten van lastige situaties
 • Empoweren van uw team
 • Houding, gedrag en beïnvloeding aan de hand van casuïstiek behandelen/oefenen.
 • Organisatiepsychologie:  analyse van complexe en conflictvolle situaties middels het 7i-model, om verschillende mogelijke interventies voor jezelf in beeld te brengen.
 • Hoe organiseer je de samenwerking met de CF(R)O, CEO en voorzitter auditing committee?
 • Hoe acteert u in teamverband (Mt of directieraad) bijvoorbeeld?
 • Op welke wijze krijg u op de juiste manier invloed, hoe versterkt u deze en hoe stelt u doelgericht kritische vragen?

 

U krijgt tijdens deze masterclass verschillende modellen en theorie aangereikt, maar de bijeenkomst staat vooral in het teken van het bespreken van hoe het binnen uw organisatie gaat, wat u kunt beïnvloeden en hoe u uw kritische houding binnen corporate governance kunt vergroten. Masterclass 3 wordt opgebouwd rondom dilemma’s die u zelf vooraf kunt inbrengen.

 

Docenten

Evelien Vlastuin MSc MCM is al vele jaren actief in de verzekeringssector. Evelien is als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van governance en risicomanagement. Daarnaast is ze lid van de RvT en Audit committee van een welzijnsorganisatie.

 

Prof. dr. Martin C. Euwema is hoogleraar organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van de onderzoekseenheid A&O Psychologie en Professional Training, co-director van het Leuven Centre for Collaborative Management, en past-president van de International Association for Conflict Management.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie