Rondetafel Strategie in onzekere tijden: professioneel strategisch denken en omgaan met onzekerheid

Datum
05-11-2020
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Data: 5 november 2020, 1 en 15 december 2020 | Tijden: 15.30 tot 20.00 uur | Aangevraagd voor 12 PE-punten | Prijs Euro 1599Informatie
Doelgroep

De drie rondetafelbijeenkomsten, ‘Strategie in onzekere tijden’, zijn ontwikkeld voor actuarieel professionals in de financiële sector met een management, bestuurlijke of toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid.

 

Doel

In een kleine, besloten setting bespreekt u met elkaar hoe u vorm 

kunt geven aan het scenariodenken binnen uw eigen organisatie. Omgaan met onzekerheid, strategisch (leren) denken, scenarioselectie, de impact van onzekerheden en trends op de formulering van realistische scenario’s komen aan bod en door de hoge mate van interactie werkt u in 3 bijeenkomsten aan een gepersonaliseerd beeld van voor uw organisatie doorslaggevende strategische factoren en afwegingen. Ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld onder leiding van ervaren strategisch begeleiders.

 

U wordt ter voorbereiding op het strategisch proces voor het nieuwe kalenderjaar op seniorlevel uitgedaagd en verrijkt uw kennis en vaardigheid in scenario- en strategisch denken in een onzekere wereld. U ontwikkelt inzicht in de lange termijn strategische kansen en bedreigingen in een post corona wereld.

 

Thema’s

Tijdens de eerste rondetafelbijeenkomst verkent u de invloed van covid-19 crisis op uw besluitvaardigheid en slagvaardigheid. De crisis roept fundamentele onzekerheden op of brengt deze aan de oppervlakte. Hoe kunt u zicht en grip krijgen op die fundamentele onzekerheden? U verkent hoe u en de andere deelnemers naar de toekomst kijken. Scenariodenken is daarbij een goede benadering, die flexibele strategieën oplevert en u in staat stelt om wensdenken, dat in crises juist vaak de kop opsteekt, te vermijden. Vanuit scenariodenken maken we de vertaalslag naar de uitvoering van de strategische initiatieven.

 

In de tweede bijeenkomst gaat u concreet uitzoeken wat de structurele impact zal zijn van de crisis en de nasleep ervan. Het gaat dan niet om de vraag hoe de directe crisisbeheersing is opgepakt of nog moet worden gecontinueerd, maar om de vraag welke factoren over 3 tot 5 jaar nog steeds invloed zullen hebben op het succes van uw organisatie. Ook wordt teruggekeken wat de invloed van deze crisis is geweest op keuzes die zijn gemaakt. Welke nieuwe trends en onzekerheden komen aan het licht? En welke versnellen of vertragen juist?

 

Om strategisch denken te borgen en strategische weerbaarheid te versterken is het professionaliseren van strategisch management van belang. Tijdens de derde bijeenkomst verkent u hoe u de opgedane inzichten uit de eerste twee rondetafelbijeenkomsten effectief kunt inzetten. Doel hiervan is uw bijdrage aan strategische discussies en de slagvaardigheid van uw organisatie te vergroten. U deelt inzichten en ervaringen met elkaar en gaat na onder welke omstandigheden die toepasbaar zijn. U wordt uitgedaagd om verbeteringen te benoemen, gericht op uw rol in het strategisch proces.

                                               

Vertrouwelijkheid

De kwaliteit van deze rondetafelbijeenkomsten staat of valt met uw bereidheid om vragen, twijfels, ervaringen en inzichten te delen. U haalt er het meeste uit als u zich veilig voelt zich kwetsbaar op te stellen. Vertrouwelijkheid van hetgeen door u wordt gedeeld en ter tafel gebracht is hiervoor cruciaal. Voor deelnemers en voor de begeleiders. Wij zullen u vragen deze randvoorwaarde expliciet te bevestigen.

 

Voor de geïnteresseerden organiseren we na een half jaar een terugkomsessie om de ervaringen en mogelijke verbeteringen te delen.

 

Docenten

Drs. Hendrik Jan Kaal is senior strategist bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en daarnaast zelfstandig adviseur strategisch management en docent en publicist op het terrein van scenariodenken en pensioenadvisering.

 

Drs. Jobert Koomans AAG is onder meer werkzaam als strategie adviseur bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en als uitvoerend pensioenfondsbestuurder.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie