Webinar Update Pensioenakkoord

Datum
03-09-2020
Locatie
Webinar
Omschrijving

Tijd: 12.00 tot 13.00 uur | Aangevraagd voor 1 PE-punt | Prijs Euro 89Informatie
Doelgroep

U bent werkzaam bij een pensioenfonds of -verzekeraar, in een actuariële (advies)functie of bijvoorbeeld verantwoordelijk voor pensioencommunicatie.

 

Introductie

Laat u, zo vlak na de vakantie, door Agnes Joseph bijpraten over de laatste ontwikkelingen en ideeën over de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

 

Op 4 juli jongstleden hebben ook de leden van de FNV ingestemd met het nieuwe pensioensysteem. Het pensioenakkoord is een feit. De uitwerking van de wetgeving kan beginnen. Hoe gaat het nieuwe contract er in detail uit zien? Op welke wijze kunnen oude pensioenrechten ingevaren worden in het nieuwe contract? Wat gaat er gebeuren tot de tijd van de transitie? Zijn er nog premieverhogingen en pensioenkortingen nodig? Wat is evenwichtig voor alle generaties?

 

Doel

Na het volgen van dit webinar bent u up-to-date over de stand van zaken rondom het pensioenakkoord.

 

Voorbereiding

Klik op deze link van de Rijksoverheid voor het pensioenakkoord.

 

Spreker

Drs. Agnes Joseph AAG is actuaris, data scientist en ALM-adviseur bij Achmea

 

Inloggen voor het Webinar

Het webinar begint om 12.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 11.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie