Webinar De impact van de pandemie op de economie in Europa

Datum
18-01-2021
Locatie
Omschrijving

Tijd: 13.30 tot 16.30 uur | Aangevraagd voor 3 PE-punten | Prijs Euro 369Informatie
Doelgroep

U bent werkzaam als actuaris, actuarieel analist, controller, C(F)RO of risk manager.

 

Doel

U krijgt inzicht in de economische, politieke én sociale dynamiek van de pandemie en hoe het economisch herstel eruit kan zien in de komende jaren. U identificeert de belangrijkste risico’s en leert om in verschillende scenario’s te denken.

 

Introductie en programma

De economie is hard geraakt door de Covid-19 pandemie. Sommige sectoren, zoals luchtvaart en toerisme, hebben met historische 

omzetdalingen te maken terwijl andere sectoren juist floreren. Tegen deze achtergrond hebben overheden en centrale banken forse maatregelen genomen om de 

economie en de financiële markten te ondersteunen. Wat betekent dit voor het herstel van de Europese economie in 2021? Hoe gaan aandelenmarkten en vastrentende waarden presteren? En welke mogelijke gevaren liggen nog op loer?

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Taxatie van de economische impact (landen, sectoren, bedrijven, financiële sector, huishoudens).
  • Rol van overheden en centrale banken.
  • Analyse van risico’s.
  • Verkennen van mogelijke scenario’s voor 2021 en daarna.
  • Verwachtingen voor (negatieve) rentes en risicopremies op obligaties en aandelen.

 

Spreker

Dr. Ronald Bosman werkt als onafhankelijk consultant en trainer, gespecialiseerd in scenario-analyse en behavioral risk management. Ook is hij parttime verbonden aan de VU School of Finance & Risk.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.15 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie