Webinar Corporate governance. Hoe staan we er nu voor?

Datum
19-01-2021
Locatie
Omschrijving

Tijd: 12.00 - 13.00 uur | Aangevraagd voor 1 PE-punt | Prijs Euro 99Informatie
Doelgroep

U bent werkzaam bij een verzekeraar in een actuariële, bestuurlijke of adviesfunctie.

 

 

Introductie

In dit webinar wordt inzicht gegeven in hoe u - binnen de context van een verzekeraar - dient te acteren binnen het stelsel van corporate governance organen en het ‘Three lines of defense’ model. Hierbij worden verwachtingen van DNB en de Corporate Governance structuur meegenomen. Evelien Vlastuin zal vanuit haar praktijkervaring als toezichthouder en adviseur ingaan op de verwachtingen van DNB op het gebied van functiescheiding tussen de 1e en 2e lijn. Er wordt specifiek ook op houding en gedrag van de medewerkers binnen die lijn ingezoomd. Er is ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

 

Doel                                       

Na het volgen van dit webinar bent u in staat om

 

  1. de inrichting van corporate governance en de verschillende rollen hierin te benoemen;
  2. verwachtingen van DNB omtrent 1e en 2e lijn actuariaat op het gebied van functiescheiding te benoemen en knelpunten hierin te herkennen;
  3. de verwachtingen van DNB omtrent uw eigen houding en gedrag in relatie tot uw functie te benoemen;
  4. bewustwording van uw eigen rol en beïnvloedingsmogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Vereiste voorkennis

  1. basiskennis van de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Audit Committee;
  2. basiskennis van het ‘Three lines of Defense’ model;
  3. basiskennis van de Corporate Governance Code.

 

Leerdoelen

  1. Inzicht in hoe het actuariaat dient te acteren in de corporate governance structuur en het ‘Three lines of Defense’ model;
  2. Inzicht in wat er door DNB op het gebied van functiescheiding, houding en gedrag van de individuele actuaris wordt verwacht.

 

Voorbereiding voor deelnemers

Link naar Corporate Governance Code (optioneel): https://www.mccg.nl/download/?id=3364

 

Inloggen voor het Webinar

Het webinar begint om 12.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 11.45 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Evelien Vlastuin MSc. MCM is al vele jaren actief in de verzekeringssector. Na functies bij verzekeraars, een gevolmachtigd agent en tussenpersoon heeft ze gewerkt als DNB- en AFM-toezichthouder en als senior manager bij KPMG Advisory. Evelien is als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van governance en risicomanagement. Daarnaast is ze als aspirant-bestuurder lid van de Risicocommissie van een middelgroot pensioenfonds en is ze lid van de RvT en Audit committee van een welzijnsorganisatie.

 

Korting

Als u zich inschrijft voor dit webinar, ontvangt u 5% korting op uw inschrijving voor de masterclass Corporate governance: van regelgeving naar gedrag. De masterclass in 3 lessen/10 PE-punten start op 26 januari en wordt verzorgd door prof.dr. Martin C. Euwema, professor organizational psychology aan de KU Leuven en door Evelien Vlastuin MSc MCM. Meer informatie over de masterclass volgt snel.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie