Ronde tafel sessies Strategie in tijden van onzekerheid

Datum
30-03-2021
Locatie
Online
Omschrijving

Data: 30 maart, 8 en 20 april | Tijd: 9.00 tot 12.00 uur | Aangevraagd voor 9 PE-punten | Prijs Euro 1.099Informatie
Doelgroep

De rondetafelsessies Strategie in tijden van onzekerheid zijn ontwikkeld voor financiële en actuarieel professionals met een leidinggevende, bestuurlijke of toezichthoudende rol. Accountants en controllers worden van harte uitgenodigd ook aan deze sessies deel te nemen.

 

Doel

U wordt op seniorlevel uitgedaagd op strategische aspecten van uw rol en doelstellingen van uw organisatie en verrijkt uw kennis en vaardigheid in scenario- en strategisch denken in een onzekere wereld. U ontwikkelt inzicht in de lange termijn strategische kansen en bedreigingen voor uw organisatie.

 

In een kleine, besloten setting bespreekt u met elkaar hoe u 

het strategisch denken kunt professionaliseren, een breder zicht krijgt op fundamentele onzekerheden en hoe u de strategie van uw organisatie flexibeler kunt maken. Dit wordt benaderd vanuit uw eigen rol. Omgaan met onzekerheid, strategisch (leren) denken, scenario denken en uw houding ten opzichte van de toekomst komen aan bod.

 

Door de hoge mate van interactie werkt u in 3 bijeenkomsten aan een gepersonaliseerd beeld van voor uw organisatie doorslaggevende strategische factoren en afwegingen. Ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld onder leiding van ervaren strategisch begeleiders.

 

Rondetafelsessie 30 maart

U verkent u de invloed van huidige onzekerheid en meervoudige crises op de slagvaardigheid van uw organisatie. Elke crisis roept fundamentele onzekerheden op. Met behulp meerdere denkkaders (VUCA; Van der Heijden) verkennen we het begrip onzekerheid. U verkent uw houding en die van de andere deelnemers ten opzichte van de toekomst.  Hoe ziet u de beïnvloedingsmogelijkheden en manoeuvreerruimte van uw organisatie? Hoe kunt u zicht en grip krijgen op die fundamentele onzekerheden? Scenariodenken is daarbij een goede methodiek, die werkt vanuit grip op fundamentele onzekerheden en niet alleen van trends. Het werken met scenario’s stelt u en uw organisatie in staat om wensdenken, dat in crises juist vaak de kop opsteekt, te vermijden. Onderdeel van scenario denken is de vertaalslag naar de uitvoering van de strategische initiatieven.

 

Artikelen ter voorbereiding op sessie 1

  1. Wordt ‘Crisis’ de nieuwe norm?!: https://www.hjkaal.nl/columnspublicaties#Columns
  2. Artikel uit het Pensioenfederatie Magazine: https://magazine.pensioenfederatie.nl/relatiemagazine-7/met-scenario-s-ben-je-voorbereid-op-veranderingen/

 

Rondetafelsessie 8 april

In de tweede sessie gaat u concreet na wat de structurele impact zal zijn van de fundamentele onzekerheden, meervoudige crises en de nasleep ervan. Hierbij passen we de denkkaders uit de eerste rondetafelsessie toe. Het gaat dan om de vraag welke factoren er over 3 tot 5 jaar nog dan terugkijken op de invloed van deze crisis op keuzen die we maken. Welke trends zullen versnellen of juist vertragen? Welke nieuwe trends en onzekerheden komen aan het licht? Gaat uw organisatie terug naar het oude normaal of verder naar het nieuwe normaal?

 

Artikelen ter voorbereiding op sessie 2

  1. column ‘Veerkracht en Vernieuwing’: https://www.hjkaal.nl/columnspublicaties#Columns

 

Rondetafelsessie 20 april

Om strategisch denken te borgen en strategische weerbaarheid te versterken is het professionaliseren van strategisch management van belang. In de derde sessie verkent u hoe u de opgedane inzichten uit de eerste twee rondetafelsessies effectief kunt inzetten. Doel hiervan is uw bijdrage aan strategische discussies en aan slagvaardigheid van uw organisatie te vergroten. Inhoudelijk kan dit onder meer door flexibelere strategieën te formuleren en met scenario’s te werken, procesmatig door optimaal aan te sluiten bij het strategisch proces in uw organisatie. U wordt uitgedaagd om verbeteringen te benoemen, gericht op uw rol in het strategisch proces. U deelt inzichten en ervaringen met elkaar en gaat na onder welke omstandigheden die toepasbaar zijn.

 

Artikelen ter voorbereiding op sessie 3

  1. Flexibele strategie sleutel tot concurrentiekracht: https://www.hjkaal.nl/columnspublicaties#Columns

 

Vertrouwelijkheid

Voor een kleine en besloten setting is gekozen met het oog op uw bereidheid om vragen, twijfels, ervaringen en inzichten te delen. U haalt er het meeste uit als u zich veilig voelt zich kwetsbaar op te stellen. Vertrouwelijkheid van hetgeen door u wordt gedeeld en ter tafel gebracht is hiervoor cruciaal. Voor deelnemers en voor de begeleiders. Wij zullen u vragen deze randvoorwaarde expliciet te bevestigen.

 

Terugkomsessie

Voor geïnteresseerden organiseren we na een half jaar een terugkomsessie om de ervaringen met de mogelijke verbeteringen te delen.

 

Docenten

Drs. Hendrik Jan Kaal is senior strategist bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en daarnaast zelfstandig adviseur strategisch management en docent en publicist op het terrein van scenariodenken en pensioenadvisering. Eerder werkte hij bij Berenschot en leidde hij een adviesgroep Ondernemingsbesturing en Strategie bij KPMG Consulting.

 

Drs. Jobert Koomans AAG is onder meer werkzaam als strategie adviseur bij Kaal & Koomans, Strategie in pensioenen en als uitvoerend pensioenfondsbestuurder. Voordien was hij uitvoerend bestuurder bij andere pensioenfondsen, Managing Consultant bij Towers Watson Nederland en bestuurder bij het AG.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie