Masterclass Leiderschap: Persoonlijk en moreel leiderschap

Datum
22-06-2021
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 9.30 tot 16.30 uur | Aangevraagd voor 6 PE-punten | Prijs Euro 749Informatie
Doelgroep

Deze masterclass is voor professionals die op zoek zijn naar andere perspectieven op de eigen rol als professional, als leidinggevende of als het gaat om het opereren in of aansturen van een team. 

 

U heeft een functie als manager of directielid (cfo-ceo-cro-cio) bij een financiële instelling zoals een verzekeraar, pensioenfonds/beheerder of bank.

 

Persoonlijk leiderschap, de match tussen persoon en professie

 

Doel

Onderzoek laat zien dat persoonlijkheid de belangrijkste succesfactor is in werk- en privésituaties. Zelfkennis en zelfbeeld verschaffen je informatie over je mogelijkheden en grenzen. Maar hoe geef je leiding aan het proces van persoonsvorming? Hoe stuur je jouw eigen leiderschapsontwikkelingen en handel je vanuit overtuiging en zelfvertrouwen?

 

Tijdens deze masterclass krijgt u:

 • inzicht in actuele thema’s uit de toegepaste filosofie;
 • handvatten om (bestuurlijke) dilemma’s te herkennen en hanteerbaar te maken;
 • De constructie van een gezamenlijk referentiekader, mensbeeld en zelfbeeld door middel van taal;
 • zicht op eigen (vaste) overtuigingen en hun veranderbaarheid;
 • een filosofisch vocabulaire dat inspireert en motiveert.

 

Programma

In deze Masterclass maakt u kennis met filosofen als Taylor, Lacan en Sloterdijk. Filosofen die een actieve rol spelen bij de vorming van de persoonlijkheid en de betekenis die dat heeft voor nieuwe vormen van besturen en organiseren. 

 

Ter voorbereiding ontvangt u van ons een korte vragenlijst waarin wij u vragen naar uw leerdoelen en welke vragen u graag beantwoord ziet tijdens de masterclass.

 

09.30 uur      Blok 1

 

 • Bespreken van individuele leerdoelen a.d.h.v. MS Forms.
 • De vraagstukken van de 21e eeuw; grenzen aan complexiteitsreductie; meer van hetzelfde werkt niet.
 • Toegepaste filosofie levert een nieuw vocabulaire voor organisatievragen.

 

11.00 uur      Pauze

 

11.15 uur      Blok 2

 • Van instrumenteel sturen naar normatief handelen.
 • De in- en uitsluitende werking van taal.
 • Macht en taal als instrumenten voor organiseren en besturen.

 

12.45 uur     Lunchpauze

 

13.30 uur     Blok 3

 • Werken aan doelen en sleutelen aan vastgeroeste overtuigingen.
 • Oefeningen en toepassing in het werk van morgen.

 

16.30 uur     Einde van de bijeenkomst

 

Spreker

Drs. Sjoerd Slagter is filosoof en als docent verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Daarnaast is hij directeur van het Instituut voor Toegepaste Filosofie en bekleedt hij diverse toezichthoudende- en adviesfuncties.

 

In 2019 verzorgde Sjoerd de eerste masterclass. Deelnemers waren enthousiast over zowel de inhoud van de masterclass, als de toepasbaarheid ervan in het dagelijks werk.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie