Webinarreeks Hands-on Machine Learning met R

Datum
02-12-2021
Locatie
Online
Omschrijving

Data: 2 en 9 december 2021, 13, 20 en 27 januari en 3 februari | Tijd: 9.30 tot 12.30 uur | Aangevraagd voor 18 PE-punten | Prijs Euro 2.250Informatie
Doelgroep

Actuarieel professionals die zich willen verdiepen in machine learning technieken binnen het actuariaat. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een tweede academisch begeleider ingezet bij het uitwerken van de opdrachten.

 

Doel  

Tijdens 6 online workshops, waarbij er voor de interactieve opdrachten gebruik gemaakt wordt van RStudio Cloud, vergroot u uw kennis en vaardigheid in R, de basisprincipes van statistical en machine learning, tree-based machine learning en het gebruik van neurale netwerken bij het modelleren van risico’s. De online workshops worden in het Nederlands verzorgd.

 

Voor het goed doorlopen van de workshops is enige kennis en beheersing van het softwarepakket R vereist.

 

Keuze workshops

De workshops zijn opvolgend in kennis en vaardigheid. Beheerst u de basis van machine learning en regressiemodellen al? Start dan met de workshops over tree-based machine learning, blok 2.

 

Los blok volgen

Een los blok volgen kan ook! Ga terug naar de PE-agenda en dan naar de startdatum van het desbetreffende blok. Vanaf daar kunt u zich inschrijven.

 

Certificaat

Heeft u alle 6 workshops gevolgd, dan ontvangt u het certificaat 

‘Hands-on machine learning’ van het Actuarieel Instituut.

 

Individuele begeleiding
Tijdens de workshops werkt u aan opdrachten in R. Via break-out rooms is individuele ondersteuning mogelijk. Via RStudio Cloud kunt u eenvoudig werken binnen een leeromgeving die is opgezet door de docent en alle nodige data en pakketten al vooraf voor u heeft klaargezet.

 

Blok 1

Machine learning fundamenten (02-12-2021, 9.30 – 12.30 uur)

 • Knowing me, knowing you: statistical en machine learning
 • Model accuraatheid en loss functies
 • Overfitting en bias-variance trade off
 • Data splitting, resampling methoden met {caret} en {rsample}
 • Parameter tuning met {caret}, {rsample} en {purrr}
 • Target en feature engineering: data pre-processing steps

 

Regressie modellen (09-12-2021, 9.30 – 12.30 uur)

 • Regressiemodellen in R en tidy model output met {broom}
 • Generalized Linear Models
 • Generalized Additive Models met {mgcv}
 • Regularized (G)LMs met {glmnet}

 

Blok 2

tree-based machine learning in R (deel 1: 13-01-2022, 09.30 – 12.30 uur)

 • Tree basics
 • Toy example voor regressie
 • Pruning via cross-validatie
 • Toy example voor classificatie
 • Claim frequency en severity modeling
 • Interpretation tools

 

tree-based machine learning in R (deel 2: 20-01-2022, 09.30 – 12.30 uur)

 • Bagging introductie
 • Van bagging naar Random forests
 • Tuning
 • (Stochastic) Gradient Boosting Machines
 • Tuning
 • Claim frequency en severity modeling met {gbm}
 • XGBoost

 

Blok 3
Neurale netwerken (deel 1: 27-01-2022, 09.30 – 12.30 uur)

 • Toolbox
 • Fundamentals van neurale netwerken: concepten, model building en training in {keras}
 • Een eerste Artificial Neural Network
 • Interpretation tools
 • Auto encoders

 

Neurale netwerken (deel 2: 03-02-2022, 09.30 – 12.30 uur)

 • Convolutional neural networks: layers, evaluatie en interpretatie
 • Claim frequentie gemodelleerd met een ANN
 • CANNs: Combined Actuarial Neural Networks

 

Voorbereiding voor deelnemers

Voor aanvang van de workshop(s) maakt u een account aan op RStudio Cloud of test u uw eigen lokale installatie van R met de docent. In deze omgeving staan lesmateriaal en opdrachten voor u klaar.

 

Inloggen voor het Webinar

Het webinar begint om 9.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 9.15 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Prof. dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariaat aan de KU Leuven en associate professor aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Informatie Covid-19 beleid