Webinar Operational Resilience: het antwoord van toezichthouders op COVID-19

Datum
23-11-2021
Locatie
Online
Omschrijving

Tijd: 15.00 - 17.00 uur | Aangevraagd voor 2 PE-punten | Prijs Euro 199Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals in een leidinggevende rol, risicomanagers (CRO’s), verantwoordelijken voor digitalisering en strategieaanpassing, IT-verantwoordelijken.

 

Doel

Operational Resilience is de vaardigheid van een financiële instelling om kritische operaties in een disruptief scenario te kunnen blijven uitvoeren.

Na deelname aan dit webinar bent u in staat met uw organisatie goed in te spelen op de nieuwe eisen, hebt u oog voor de menselijke kant van operational resilience en kunt u met beperkte inzet van middelen zinvolle maatregelen voor medewerkers en de organisatie nemen.

 

Programma

De COVID-19 pandemie heeft de veerkracht van de economie en de maatschappij laten zien, maar heeft tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid van de financiële sector en andere organisaties blootgelegd. Door de steeds snellere digitalisering is het risicoprofiel van organisaties en instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity veranderd. De gezamenlijke toezichthouders (“ESA”) hebben in Europees verband hierop gereageerd door het opstellen van nieuwe standaarden, waarbij het vooral gaat om analyses van kritische processen met betrekking tot disruptieve scenario’s.

Disciplines die vanuit operational risk kwamen en een eigen leven zijn gaan leiden, moeten weer samen worden gebracht. Bovendien moet bij het thema “resilience” het menselijke aspect niet uit het oog verloren worden.

 

Tijdens het webinar komen onderstaande thema’s aan de orde:

 

  1. Welke standaarden zijn er door verschillende Europese toezichthouders geformuleerd?
  2. Waar zitten de knelpunten in de focus van de toezichthouder?
  3. Wat zijn de belangrijkste praktische implicaties van de nieuwe standaarden voor verzekeraars?
  4. Welke voordelen kunnen door verzekeraars intern worden gerealiseerd?
  5. Hoe ziet een implementatieplan er op hoofdlijnen uit?

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 15.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 14.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Gerrit Jan van den Brink (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie