Masterclass Ethiek voor actuariële professionals

Datum
31-03-2022
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Tijd: 9.00 tot 16.00 uur | Aangevraagd voor 6 PE-punten | Prijs Euro 749 - DEZE EDITIE IS VOL, DE VOLGENDE EDITIE IS OP 14 JUNI-Informatie
Doelgroep

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor actuariële professionals die zowel binnen als buiten de financiële dienstverlening werkzaam zijn.

 

Introductie bijeenkomst

Ethische aspecten worden binnen organisaties en bedrijven nog vaak over het hoofd gezien. Als ze wel onderkent worden, dan is het in veel gevallen onduidelijk hoe nu precies te handelen. En als het wel duidelijk is hoe te handelen, dan komt het nog te vaak voor dat dit niet gebeurt.

 

Doel                                

Door het verkennen van ethische concepten in een zakelijke en persoonlijke context, worden kennis en handvatten aangereikt die helpen het ethisch bewustzijn te versterken en het ethisch beoordelingsvermogen verder te ontwikkelen.

 

Programma

Deze masterclass hanteert een praktisch perspectief op bedrijfsethiek. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige complexe zakelijke context waarin u als actuarieel professional werkzaam bent.

 

Deel 1: Ethiek in context

  • Ethische uitdagingen voor actuariële professionals binnen organisaties identificeren.
  • Verschillende stakeholders identificeren en onderscheid maken tussen hun belangen, verwachtingen en eisen.
  • De verwachtingen ten aanzien van ethisch en professioneel gedrag van de actuariële professional toelichten.

 

Deel 2. Moreel leiderschap

  • Identificeren wie in de organisatie belangrijke invloed hebben op ethische overtuigingen, motivaties en attitudes.
  • Persoonlijke overtuigingen, motivaties en attitudes ter discussie stellen en inzicht hebben hoe deze van invloed zijn op het moreel leiderschap binnen de organisatie.

 

Deel 3. Ethische praktijken

  • Mogelijke bedreigingen in de professionele context herkennen welke van invloed kunnen zijn op ethisch gedrag van leidinggevenden en medewerkers.
  • De belangrijkste overwegingen uitleggen die aan de orde zijn bij het creëren van een ethische cultuur.

 

Theorie en praktijk

Tijdens de masterclass worden aan de hand van actuele, wetenschappelijke inzichten en casuïstiek ethische risico’s en gedrag in kaart gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van specifieke ethische dilemma’s waar u als actuarieel professional mee te maken kan krijgen.

 

Spreker

Dr. Raymond Zaal MBA is verbonden als bedrijfsethicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Nyenrode. Hij verzorgt regelmatig trainingen op het gebied van professionele ethiek, met name voor financiële professionals. Als adviseur heeft hij een uitgebreide ervaring op het gebied van integriteitsonderzoek.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Coronamaatregelen