Workshop Impact van inflatie op het schadeverzekeringsbedrijf (online)

Datum
24-02-2022
Locatie
Omschrijving

Tijd: 13.00 tot 16.45 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs Euro 349Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals binnen het schadeverzekeringsbedrijf die verantwoordelijk zijn voor het maken van beleid, het berekenen van de reserves en/of het bepalen van tarieven.

 

Introductie

Nu de inflatie duidelijk contouren aanneemt en de aanname dat dit allemaal maar tijdelijk is nog eens goed beoordeeld moet worden, is het tijd de effecten van inflatie op het schadeverzekeringsbedrijf goed te onderzoeken. In het verleden was hier aandacht voor, maar daarbij werd uitgegaan van een positieve rente. Nu we ook negatieve rentes kennen, past dat niet meer.

 

Doel

Tijdens deze online workshop, leert u de kwetsbare punten in het businessmodel van een schadeverzekeraar te herkennen, worden modelleringsvormen verkend die de potentiële impact van inflatie zichtbaar kunnen maken, en worden verschillende indicatoren van inflatie onder de loep genomen.

 

Deze online workshop is een vervolg op het webinar Inflatie: een spook of een fantoompijn?, van 17-01-2022.

 

Programma

 1. Workshop 1: Waar heeft inflatie impact op het business model en het ecosysteem van een schadeverzekeraar?
  1. Inleiding
   1. Hoe ziet het ecosysteem van een schadeverzekeraar eruit?
   2. Hoe werkt het business model van een schadeverzekeraar?
   3. Inflatie is niet altijd gelijk, welke vormen spelen een rol voor het (specifieke) schadenverzekeringsbedrijf en waar kan specifieke data worden gevonden?
  2. Waar heeft inflatie invloed op de resultaten van het business model?
  3. Discussie over de resultaten uit de verschillende groepen.

 

 1. Workshop 2: Hoe kan de in beeld gebrachte impact worden gemodelleerd?
  1. Introductie van de literatuur met betrekking tot de opname van inflatie in de modellen voor:
   1. Reserveberekening
   2. Tariefbepaling
   3. ORSA
  2. Welke indicatoren kunnen voor inflatie worden gehanteerd?
  3. Resultaten en discussie over ideeën om het inflatierisico te managen.

 

Gedurende de workshops wordt gebruik gemaakt van een canvas (www.padlet.com). U ontvangt hiervoor de links in de zoom chat. Het canvas is geschikt voor gebruik op een tablet en een notebook/pc. De resultaten van dit webinar worden aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 12.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

Coronamaatregelen