AI Winterschool 2022 (online)

Datum
15-12-2022
Locatie
Online
Omschrijving

Tijd 10.00 - 15.00 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten, waarvan 1 PE punt Ethiek | Prijs Euro 395Informatie
Doelgroep

Actuarieel en financieel professionals.

 

De Winterschool 2022 van het Actuarieel Instituut is ook dit jaar online en we bieden een gevarieerd programma waarmee je in één dag 4 PE-punten kunt halen!

 

Hoe het werkt

Ook voor de Winterschool 2022 geldt dat jezelf je programma kunt samenstellen uit verschillende workshops. Tijdens en na de workshops is er voldoende ruimte voor interactie en discussie.

 

Wanneer je je inschrijft vóór vrijdag 2 december 2022 kan je zelf aangeven aan welke onderdelen van het keuzeprogramma je wil deelnemen. Bij inschrijvingen na 2 december 2022 wijzen wij de nog beschikbare workshops toe. Enkele dagen voor de start van de Winterschool 2022 ontvang je jouw persoonlijke inloggegevens. 

 

Programma Donderdag 15 december 2022

10.00 uur    

Opening door drs. Gijs Kloek MBA, lid commissie duurzaamheid AG.

 

10.15– 11.15 uur Ronde 1 Keuzeworkshops

 

1A     Uitvoeringsaspecten van de Wet Toekomst Pensioenen

 

Spreker

Drs. Lieke Werner AAG is werkzaam bij Achmea Pensioenservices als propositiemanager en als programma manager pensioen akkoord verantwoordelijk voor de propositie en uitvoering van de WTP.

 

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop biedt Lieke Werner inzicht in de uitvoeringsaspecten en de systeemvereisten in de uitvoering van de nieuwe contracten. Hoe gaan we rendementen toekennen? Waar zitten de aandachtspunten voor administratie systemen? Welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende stakeholders? En wat zijn de effecten van verschillende methodieken binnen het solidaire en flexibele contract?

 

1B     Klimaat en duurzaamheid in een mondiale context

 

Spreker

Loudina Erasmus MSc AAG is werkzaam bij Athora. Zij studeerde actuariële wetenschappen aan Stellenbosch University (Zuid-Afrika) en duurzame ontwikkeling aan London University (Engeland).

 

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop komen de volgende thema’s aan de orde:

  1. Wie zijn de toonaangevende aanbieders van klimaatscenario's en wat is de impact voor verzekeraars en/of pensioenfondsen.
  2. Financiering van mitigatie en/of adaptatie.
  3. Voor wie is het risico?
  4. Duurzaamheid, ESG, klimaatverandering – het lijkt hetzelfde maar is wezenlijk anders?

 

11.15 – 12.15 uur Ronde 2 Keuzeworkshops
 

2A       Duurzaamheid, wereldbeelden en toekomstscenario’s

 

Spreker

Dr. Ronald Bosman is onafhankelijk consultant en docent op het gebied van (behavioural) risk management. Tevens is hij verbonden aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Inhoud workshop

Denk je graag na over hoe duurzaam de wereld over vijf, tien of zelfs vijftig jaar zal zijn? Dan is deze workshop iets voor jou.

 

Veranderingen in de manier waarop we leven lijken onontkoombaar, maar hoe kunnen beleidsmakers zoals overheden en centrale banken dat voor elkaar krijgen? De onzekerheid over onze toekomst lijkt nu groter dan ooit. Toch is het mogelijk om de toekomst te verkennen door gebruik te maken van heel uiteenlopende scenario’s. 

In deze workshop presenteert Ronald Bosman een aantal prikkelende toekomstscenario’s. Deelnemers worden daarbij aangemoedigd om hun eigen visie te geven op de scenario’s. 

 

2B     Ethiek: Just Machines: AI en maatschappelijke verantwoordelijkheid
 

Spreker

Dr. Joris Krijger is PhD Ethics & AI (Philosophy and Law) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkt hij als Ethics & AI Officer bij de Volksbank en gastdocent bij verschillende Universiteiten en opleidingen.

 

Inhoud workshops

Naast de mooie kansen op vooruitgang die de AI-technologie brengt, laten incidenten, zoals bij de Belastingdienst, ook zien dat er significante nieuwe ethische uitdagingen ontstaan. Eén van de belangrijkste uitdagingen raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: wie is er verantwoordelijk voor (on)bedoelde gevolgen van het gebruik van dit soort systemen? Welke verantwoordelijkheid heb je als organisatie? En hoe vertaal je die naar de structuren en processen van jouw organisatie?

Tijdens deze workshop wordt gekeken naar hoe we in het snel veranderende technische landschap, zowel als organisatie als individu invulling kunnen geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Pauze:  12.15-13.00

13.00 – 14.00 uur Ronde 3 Keuzeworkshops
 

3A Ethiek:  Just Machines: AI en maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Spreker

Joris Krijger is PhD Ethics & AI (Philosophy and Law) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast werkt hij als Ethics & AI Officer bij de Volksbank en gastdocent bij verschillende Universiteiten en opleidingen.

 

Inhoud workshop

Naast de mooie kansen op vooruitgang die de AI-technologie brengt, laten incidenten, zoals bij de Belastingdienst, ook zien dat er significante nieuwe ethische uitdagingen ontstaan. Eén van de belangrijkste uitdagingen raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: wie is er verantwoordelijk voor (on)bedoelde gevolgen van het gebruik van dit soort systemen? Welke verantwoordelijkheid heb je als organisatie? En hoe vertaal je die naar de structuren en processen van jouw organisatie?

Tijdens deze workshop wordt gekeken naar hoe we in het snel veranderende technische landschap, zowel als organisatie als individu invulling kunnen geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

3B     Stress testing in het kader van ESG

 

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement, ESG en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Inhoud workshop

Stress testing voor ESG-risico’s gaat gepaard met een aantal uitdagingen. Sommige zijn bekend, zoals de beperkte beschikbaarheid van data, andere zijn nieuw, zoals de lange tijdshorizon waarmee rekening gehouden moet worden. Tijdens deze workshop besteed Gerrit Jan van den Brink aandacht aan een aangepaste manier van stress testen aan de hand van klimatologische risico’s.

 

14.00 – 15.00 uur Ronde 4 Keuzeworkshops
 

4A       Neurale netwerken en hun inzet in het actuariaat

 

Spreker

Prof. dr. Katrien Antonio is hoogleraar actuariële wetenschappen aan KU Leuven en hoogleraar actuarial data science aan de UvA. Katrien’s onderzoek richt zich op de inzet van statistische en machine learning technieken in het actuariaat.

 

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop worden de basis concepten van artificial neural networks (ANNs) en hun inzet in actuariële taken, zoals bij tariferen en reserveren, besproken. We starten vanuit de basis architectuur, bespreken het gebruik van een gepaste verlies functie en het trainen van de parameters. Vervolgens bekijken we het modelleren van frequency en severity data met ANNs en met de zogenaamde Combined Actuarial Neural Networks (CANNs) die recent werden voorgesteld in de literatuur. Via een case study geven we inzicht in begrippen zoals embedding layers, one-hot encoding, skip connectie en bias regularisatie. Tot slot kijken we onder de motorkap van de geconstrueerde modellen om inzicht te krijgen in hun geschatte effecten.

 

4B      Duurzaamheid en de financiële sector

 

Spreker

Drs. Usha Ganga RA is themaregisseur duurzaamheid bij de NBA. Als registeraccountant bij KPMG heeft ze zich bekwaamd in duurzaamheidsverslaggeving en assurance bij duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag.

 

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop gaat Usha Ganga in op de laatste ontwikkelingen in duurzaamheidsverslaggeving binnen de Europese Unie, de gevolgen daarvan voor organisaties in de financiële sector en wat dit betekent voor actuarissen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Inloggen voor de Winterschool 2022

Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al een kwartier voor elke start. Je ontvangt enkele dagen voor de start van de Winterschool jouw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat je van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie