Webinar Renteontwikkelingen en implicaties voor het verzekeringsbedrijf

Datum
10-03-2023
Locatie
Online
Omschrijving

Tijd 13.30 - 15.30 uur | Geaccrediteerd voor 2 PE-punten | Prijs Euro 199Informatie
Doelgroep

(Actuariële) professionals die binnen het levensverzekerings-, ziektekosten- en schadeverzekeringsbedrijf verantwoordelijk zijn voor ALM, strategie, beleggingen, ORSA en Solvency II-rapportages.

 

Doel

Na het volgen van dit webinar heeft u een beter inzicht in de mogelijke rentebeleidsscenario’s van centrale banken, de veranderingen in het beleid ten opzichte van het verleden en de mogelijke impact voor verzekeraars en pensioenfondsen.

 

Programma

Tijdens dit webinar gaat Ronald Bosman in op de eerste aankondiging van de Fed in de richting van een hogere rente. Hoelang kan de ECB nog een ander beleid voeren? Wat is de impact van geopolitieke spanningen, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne? En wat is op lange termijn de impact van hoge staatsschulden, vergrijzing en technologische vooruitgang op het rentebeleid?

Op basis van verschillende scenario’s behandelt Gerrit Jan van den Brink vervolgens de mogelijke implicaties voor het business model van verzekeraars. Hierbij besteedt hij onder andere ook aandacht aan producttarifering, ORSA-scenario’s, ambities van pensioenfondsen, effecten op beleggingsportefeuilles voor de korte en (middel-)lange termijn en effecten onder de nieuwe Solvency II-regelgeving, inclusief de rentecurve en UFR-aanpassingen.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13:15 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro, is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken om het webinar te kunnen volgen. 

 

Sprekers

Dr. Ronald Bosman werkt als onafhankelijk consultant en is gespecialiseerd in scenario-analyse en behavioral risk management. Tevens is hij parttime verbonden aan de VU School of Finance & Risk.

 

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement, ESG en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie