Workshop Impact van inflatie op het schadeverzekeringsbedrijf

Datum
30-06-2023
Locatie
Online
Omschrijving

Tijd: 13.00 - 16.30 uur | Aangevraagd voor 4 PE-punten | Prijs Euro 349Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals binnen het schadeverzekeringsbedrijf die verantwoordelijk zijn voor het maken van beleid, het berekenen van de reserves en/of het bepalen van tarieven. 

 

Doel

Tijdens deze online workshop leert u de kwetsbare punten in het businessmodel van een schadeverzekeraar te herkennen, worden modelleringsvormen verkend die de potentiële impact van inflatie zichtbaar kunnen maken en worden verschillende indicatoren van inflatie onder de loep genomen.

 

Deze online workshop sluit aan op het webinar Inflatie: out of control? - Status quo én vooruitblik van 27-01-2023.

 

Programma

Het programma is als volgt opgebouwd:

 

 1. Workshop 1: waar heeft inflatie impact op het business model en het ecosysteem van een schadeverzekeraar?
  1. Inleiding
   1. Hoe ziet het ecosysteem van een schadeverzekeraar eruit?
   2. Hoe werkt het business model van een schadeverzekeraar?
   3. Inflatie is niet altijd gelijk, welke vormen spelen een rol voor het (specifieke) schadenverzekeringsbedrijf en waar is specifieke data te vinden?
  2. Waar heeft inflatie invloed op de resultaten van het business model?
  3. Discussie over de resultaten uit de verschillende groepen.

 

 1. Workshop 2: hoe kan de in beeld gebrachte impact worden gemodelleerd?
  1. Introductie van de literatuur met betrekking tot de opname van inflatie in de modellen voor:
   1. Reserveberekening
   2. Tariefbepaling
   3. ORSA
  2. Welke indicatoren kunnen voor inflatie worden gehanteerd?
  3. Resultaten en discussie over ideeën om het inflatierisico te managen.

 

Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint bestand. U ontvangt hiervoor de links in de zoom chat. Het canvas is geschikt voor gebruik op een tablet en een notebook/pc. De eindresultaten van de workshops worden aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.00 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 12.45 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. 

 

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie