De actuaris als corporate risk manager

Datum
16-03-2023
Locatie
Johan de Witt huis (Utrecht)
Omschrijving

Data: 16-03-2023, 30-03-2023, 20-04-2023, 24-05-2023 | Aangevraagd voor 24 PE-punten (voor de hele leergang) | Prijs Euro: 2.750 voor de hele leergang of 648 euro per module (alleen module 3 en 4 zijn los te volgen)Informatie
Doelgroep

Actuariële professionals, accountants en financieel professionals. 

 

Doel

Goed risicomanagement vereist kennis en vaardigheden binnen de sector waarin of waarvoor je werkzaam bent. Domeinen zijn verschillend, de bouwsector bijvoorbeeld andere  (financiële) risico’s dan een onderneming die digitale diensten aanbiedt, maar de aanpak kan vergelijkbaar zijn. Tijdens deze leergang wordt ingezoomd op verschillende vormen van risico’s en hoe ESG-risico’s een rol binnen ondernemingen spelen.

 

Programma

 

Het programma bestaat uit vier dagen:

 

1. Risicomanagement binnen ondernemingen, wat is anders:
 

 1. Voorbeelden van verschillende voorkomende (financiële) risico’s.
 2. Bepalen van de status quo: welke kennis en ervaring brengt u zelf mee?
 3. Welke kaders (wet- en regelgeving, raamwerken, etc.) zijn van toepassing in de corporate wereld?
 4. Mapping van de risico’s van verzekeraars op ondernemingen: wat is hetzelfde en wat is anders?
 5. Hoe krijg je snel inzicht in de specifieke risico’s die gelden voor een onderneming (domeinkennis)?
 6. Het belang van veerkracht binnen ondernemingen.
 7. Cultuur(-verandering) als basis voor een geslaagde (her-)implementatie.

 

2. Risicomanagementtechnieken
 

 1. Componenten van een risicomanagement framework.
 2. Twee benaderingen: risico-inventarisatie versus weerbaarheid.
 3. Risicomanagement cyclus: van risico-identificatie tot action follow-up.
 4. Risicomodellering.
 5. Bepalen van de juiste acties: keuzes tussen efficiency en risico.

 

3. Constante crisis of tekenen van de tijd genegeerd? (Als losse module te

    volgen)

 1. Wat is er eigenlijk in de laatste vijf jaar gebeurd en waar ging het mis?
 2. Hoe kunnen risico’s worden geclassificeerd?
 3. Hoe goed waren wij voorbereid op de verschillende crises?
 4. Wat is de betekenis van veerkracht in het ESG-actieplan?
 5. Welke nieuwe risico’s zijn door het negeren van signalen ontstaan?
 6. Hoe breng je zwakke plekken in de organisatie in beeld?

 

4. ESG-risico’s inbedden in de risico-organisatie van ondernemingen(Als losse

module te volgen)

 1. Introductie ESG.
 2. ESG-risico’s: fysieke risico’s en transitie risico’s.
 3. Mapping op de bestaande risico taxonomie.
 4. Bijzonderheden van ESG-risico’s en de methodologische aanpak daarvan.
 5. Workshop ESG-Scenario-Analyse.
 6. ESG-stakeholder management – in de keten en met de financiers.

 

Eigen inbreng tijdens de leergang wordt zeer gewaardeerd en de verschillende vraagstukken worden gezamenlijk uitgewerkt.

 

Deze leergang wordt op locatie gegeven. Als door omstandigheden (zoals ziekte) aanwezigheid niet mogelijk is, kan de leergang (ook) digitaal worden gevolgd.

 

Spreker

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA (Risk Sigma GmbH) is werkzaam als adviseur op het gebied van strategie, risicomanagement en compliance. Daarnaast is hij lector aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie